WTO: POZEW MEKSYKU PRZECIWKO CHINOM

W dniu 16 października, rząd Meksyku poinformował, że złożył pozew do WTO przeciw Chinom twierdząc, że chińskie subsydia do produkcji włókna, w przemyśle tekstylnym i odzieżowym niszczy eksport odzieży z Meksyku, w szczególności do Stanów Zjednoczonych.

Szerokie spektrum zarzutów wobec Chin obejmuje zwolnienia z podatku dochodowego, podatku od wartości dodanej i podatków komunalnych, a także takie zagadnienia jak: rabaty na kredyty, prawa do gruntów, ceny energii elektrycznej,  wsparcie dla sektora bawełniarskiego, dotacje gotówkowe z agencji rządowych (łącznie 30 różne subsydia).

Chiny mają 60 dni, aby rozwiązać problem z Meksykiem lub sprawa trafi do panelu sporów WTO, który może nakazać likwidację wspomagania i subsydiów dla chińskiego sektora tekstylno-odzieżowego, przy czym realizacja takiego wyroku może trwać wiele lat.

Rozszyfrowanie chińskiego systemu dotacji i wspomagania przemysłu tekstylno-odzieżowego było po części wynikiem wspólnego wysiłku rządu Meksyku, NCTO (National Council of Textile Organizations – USA) i brazylijskiego przemysłu włókienniczego.

Twierdząc, że jego eksport odzieży ucierpiał na skutek działań Chin, meksykański rząd podejmuje krok, który byłby niemożliwy w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ Meksyk jest dużym eksporterem tekstyliów i odzieży, ma prawo do złożenia pozwu w ramach WTO, jeżeli uważa, że ​​jego eksport ucierpiał przez dotacje innego państwa.

© Copyright - Izba bawełny