WALNE ZGROMADZENIE KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

25 maja 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej. W trakcie obrad dokonano wyboru władz KIG. Artur Gacek (Polontex SA) – Prezes Izby Bawełny w Gdyni został wybrany do Komisji Rewizyjnej  KIG, natomiast Jacek Jakubiak (COTTON HOUSE Jakubiak Sp.J) – członek Zarządu Izby Bawełny został wybrany do Rady  KIG, jako przedstawiciel naszej Izby.

Formalne ukonstytuowanie się organów KIG w nowym składzie nastąpi 29 czerwca br.

© Copyright - Izba bawełny