Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Lnu i Konopi

W dniu 26 czerwca 2016 r. w Witaszycach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Lnu i Konopi. W spotkaniu wziął udział członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni Pan Jerzy Kotwas.

 

Obok regulaminowych elementów obrad  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PIL i K,  tj.:

 

  • sprawozdania Zarządu Izby z działalności w roku 2015,
  • sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • planu działalności Izby w roku 2016 wraz z rocznym planem przychodów i wydatków,
  • podjęcia uchwał w sprawach określonych w porządku  obrad,

W trakcie spotkania przedstawione zastały także:

  • informacje o sytuacji ekonomicznej i perspektywach rozwoju Firm, których przedstawiciele byli obecni na walnym zgromadzeniu,
  • informacje na temat sytuacji na krajowym rynku lnu i konopi w roku 2016 oraz plany na rok 2017,
  • sytuacja na europejskim rynku lnu – Prezes SAFILIN Polska, Pan Andrzej Garlikowski,
  • informacje o sytuacji na czeskim rynku lnu i konopi – przedstawiciel AGRITEC,
  • informacje na temat dopłat do lnu i konopi – przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Następnie odbyła się dyskusja nt. możliwości wsparcia produkcji i przetwórstwa lnu i konopi w Polsce przy zaangażowaniu środków z budżetu krajowego jak również UE.

Jednym z tematów dyskusji były  także przygotowania do Jubileuszu 15-lecia Izby, przypadającego w 2017 roku.

Podczas spotkania p. J. Kotwas zreferował zebranym krótką historię Izby bawełny w Gdyni, sytuację na światowym rynku bawełny w sezonie 2015/16 i perspektywy produkcji, konsumpcji, obrotu i kształtowania się cen w sezonie 2016/17, sytuację w krajowym przemyśle tekstylnym i odzieżowym oraz działania Izby Bawełny w Gdyni na rzecz odbudowy tego przemysłu w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Pełny tekst wystąpienia zamieszczony został na stronie internetowej stronie internetowej www.pilik.pl, w zakładce WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PILiK.

© Copyright - Izba bawełny