UPRAWY BAWEŁNY: SKUTKI ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Zmiany klimatu będą mieć zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na światowe uprawy bawełny. Zwiększona ilość dwutlenku węgla w atmosferze może zwiększyć plony w przypadku dobrze nawodnionych uprawach, a wyższe temperatury z pewnością wydłużą okres wegetacji, zwłaszcza na obszarach, gdzie sezon trwa krótko. Odwrotnie, na obszarach charakteryzujących się  niedostateczną ilością wody skutki zmian klimatycznych dla wydajności produkcji bawełny będą negatywne. Wpływ na jakość włókna również budzi niepokój. Oto niektóre wnioski z prac 12 czołowych naukowców, którzy przedstawili swoje opinie w najnowszej publikacji ICAC.

Artykuł „Climate Change and Cotton Production in Modern Farming Systems” jest szóstym z serii artykułów ICAC (International Cotton Advisory Committee) dotyczących badań związanych z produkcją bawełny. Dr Mike Bange i 11 innych badaczy nie tylko szczegółowo omówili wpływ zmian klimatycznych, ale także przedstawili propozycje dla badaczy i praktyków mające na celu ograniczenie konsekwencji zmian klimatycznych na produkcję bawełny. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze, fale upałów i powodzie także stanowią znaczne ryzyko dla utrzymania lub poprawy wydajności produkcji bawełny. Modele symulacyjne mogą odgrywać istotną rolę w ocenie skutków i możliwości adaptacji upraw bawełny i ograniczyć straty.

 

Publikacja jest wspólną inicjatywą ICAC i CABI – dostępna na:

http://www.cabi.org/bookshop/book/9781780648903

 

CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International)  jest międzynarodową organizacją non-profit, która poprawia jakość życia ludzi na całym świecie poprzez dostarczanie informacji i zastosowanie wiedzy naukowej w celu rozwiązania problemów w rolnictwie i środowisku.

© Copyright - Izba bawełny