UNIJNE KONSULTACJE PUBLICZNE NT. STRATEGII DOSTĘPU DO RYNKÓW

W grudniu 2006r. Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne dotyczące nowej Strategii Dostępu do Rynków (Market Access Strategy). Inicjatywa ulepszenia europejskiej strategii jest elementem polityki tzw. „Global Europe”. Samo podejście do kwestii Dostępu do Rynków wymaga zdecydowanego odświeżenia – konieczne jest zwiększenie jego efektywności i skuteczności w usuwaniu licznych barier handlowych i restrykcji ustawowych.

Wstępny raport DG Trade KE podsumowujący wyniki konsultacji społecznych został opublikowany na początku lutego 2007 roku. Główne konkluzje to: potrzeba lepszego uporządkowania priorytetów Strategii, ze szczególnym wskazaniem na głównych partnerów handlowych Unii i gospodarki wschodzące, wzmocnienie współpracy pomiędzy Komisją, krajami członkowskimi i biznesem, bardziej pragmatyczne i wydajniejsze podejście do zwalczania barier handlowych i inwestycyjnych na rynkach międzynarodowych.

Europejskie organizacje sektora włókienniczego – w zbiorczym opracowaniu sygnowanym przez EURATEX – starały się zwrócić uwagę Komisji na aspekty Strategii istotne dla problematyki branżowej, przy czym należy zauważyć, że propozycje branżowe okazały się generalnie zbieżne z ogólnym kierunkiem wypowiedzi.

© Copyright - Izba bawełny