Unia Celna pomiędzy Białorusią, Rosją i Kazachstanem

Unia Celna pomiędzy Białorusią, Rosją i Kazachstanem

1/07/2010- Wspólne Granice Zewnętrzne i Wspólny Kodeks Celny

 

Z dniem  1 lipca 2010 wchodzi w życie Wspólny Kodeks Celny dla Białorusi, Rosji i Kazachstanu, co oznacza, że granice zewnętrzne staną się wspólne dla tych trzech krajów i towary będą podlegały opłatom celnym tylko jednokrotnie  przy wprowadzeniu towaru na terytorium objęte unią.

 

Istotne informacje dla partnerów handlowych:

 

Cel Unii Celnej:   stworzenie w okresie 2 lat jednolitego rynku, jaki istnieje w ramach UE

 

Okres Przejściowy  – do końca roku możliwe jest korzystanie z dotychczasowych deklaracji celnych i wszystkich oficjalnych dokumentów uznawanych przez każdą ze stron Unii Celnej

 

Certyfikaty i Standardy – do momentu stworzenia rynku jednolitego – utrzymana będzie ważność dotychczasowych Standardów, wymaganych Certyfikatów i Badań Laboratoryjnych w krajach wymagających takiej procedury – docelowo harmonizacja prawa UE czyli wprowadzone zostaną uznawane w skali międzynarodowej Standardy ISO. Będzie istniała lista wzajemnie uznawanych towarów

 

Pochodzenie – Partnerzy Unii Celnej utrzymają Reguły Pochodzenia stosowane przez Wspólnotę Państw Niepodległych

 

Instrumenty Polityki Handlowej – z dniem 01.07.2010 r. Unia Celna posiada kompetencje do nakładania ceł antydumpingowych,  anty-subwencyjnych, wyrównawczych na swoim terytorium

 

Skargi – obecnie – są wnoszone do  władz celnych  kraju, w którym wynikły problemy  przy odprawie celnej

 

Klasyfikacja Towarów – niespójność i różnorodność klasyfikacji towarów – trwają starania pod przewodnictwem Rosji zmierzające do wprowadzenia zharmonizowanych standardów

 

Prawa Własności Intelektualnej – potencjalni partnerzy handlowej wyrażają pewne obawy w zakresie  przestrzegania tych praw, zwłaszcza na granicy z Kazachstanem, którego  wewnętrzne przepisy są dużo mniej restrykcyjne niż pozostałych dwóch partnerów Unii. Nowe, wspólne prawodawstwo jest w przygotowaniu

 

Informacje dla Partnerów Handlowych – potencjalni partnerzy postulują o stworzenie punktu kontaktowego, w którym będą mogli znaleźć odpowiedzi na kwestie wynikłe w związku z wprowadzeniem nowego reżimu, jakim jest Unia. Istnieją naciski, aby w przyszłości wszelkie problemy legislacyjne były rozstrzygane w jęz. angielskim.

© Copyright - Izba bawełny