TRZECI ŚWIATOWY DZIEŃ BAWEŁNY

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ZO ONZ) przyjęło rezolucję (A/RES/75/318) uznającą 7 października za Światowy Dzień Bawełny, zgodnie z propozycją Beninu, Burkina Faso, Czadu, Wybrzeża Kości Słoniowej i Mali.
 
Światowy Dzień Bawełny to już stała pozycja w kalendarzu najważniejszych imprez globalnej społeczności producentów i przetwórców tego surowca włókienniczego, a zarazem doskonała okazja dla podkreślenia znaczenia, jaki ten wyjątkowy surowiec włókienniczy
 
– uprawiany w blisko 80 krajach na pięciu kontynentach,
– przynoszący dochód 41,2 mld USD, oraz
– wymianę handlową na poziomie 8 mld USD rocznie,
 

ma znaczenie dla utrzymania stabilności ekonomicznej i tworzenia miejsc pracy, szczególnie w krajach rozwijających się, ale także dla bezpieczeństwa ekologicznego naszej planety.

Od wielu lat, w mediach toczy się jednak nierzetelna debata o rzekomych zagrożeniach jakie powoduje uprawa i przetwórstwo bawełny:
 
– o rzekomym ogromnym zużyciu wody przy jej produkcji,
– o szkodliwości używanych środków ochrony roślin dla środowiska i ludzi,
– o ogromnej emisji CO2, czy
– o szkodliwości jej zmodyfikowanych genetycznie odmian.
 

Przed organizacjami branżowymi na całym świecie, w tym także przed Izbą Bawełny w Gdyni stoi więc odpowiedzialne zadanie, ale i obowiązek, aby walczyć z nieprawdziwymi informacjami i obalać wiele mitów jakie narosły wokół bawełny.

© Copyright - Izba bawełny