ZNIKNĄ OGRANICZENIA NA IMPORT TEKSTYLIÓW Z CHIN

Parlament Europejski przegłosował w dn. 13 grudnia br., w Strasburgu rezolucję o zniesieniu w przyszłym roku ograniczeń na import tekstyliów z Chin. Od 2005r. na mocy porozumienia zawartego między Komisją Europejską a Chinami obo­wiązywały kontyngenty ilościowe. Kwoty importowe dotyczyły 10 kategorii towarów – w tym, m.in. tka­nin bawełnianych i innych wyrobów bawełnianych.

Według przyjętej rezo­lucji od początku przyszłego roku jedynym narzędziem nadzoru nad chińskimi tekstyliami będzie tzw. system podwójnej kontroli. Uda­ło się ustalić 8 grup towarów, które bę­dą objęte ścisłym monitoringiem. Ich eksporter będzie musiał uzyskać licencję w Chinach, a firma, która chce je sprowadzić do Unii Euro­pejskiej, o taką licencję wystąpi w swoim kraju. Chińska firma, która będzie chcia­ła otrzymać zezwolenie na sprzeda­wanie ubrań i tkanin do krajów Wspólnoty, będzie musiała wyka­zać, że posiada m.in. kapitał zakła­dowy wysokości 500 tys. juanów (ok. 165 tys. zł) oraz dwuletnią historię eksportu wartego, co najmniej 10 tys. USD w ostatnim roku.

System podwójnej kontroli obejmować będzie pochodzące z Chin podkoszulki, pulowery, spodnie męskie, bluzki, suknie, biustonosze, bieliznę pościelową i przędzę lnia­na. Jeśli zaobserwowany zostanie gwałtowny importu którejkolwiek z tych kategorii, każde z państw Unii będzie mogło zareagować.

© Copyright - Izba bawełny