RUSZA FUNDUSZ PRZYSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI

Regulacja powołująca Europejski Fundusz Przystosowawczy do Globalizacji (European Globalisation Adjustment Fund – EGF 2007 – 2013) została przyjęta przez Parlament Europejski na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2006 roku. Fundusz ma rozpocząć działalność z początkiem 2007 roku. Pomimo, że parlamentarzyści europejscy sformułowali wiele uzupełnień dla zwiększenia zakresu działalności oraz beneficjentów Funduszu – rezultat ostateczny nie do końca jest satysfakcjonujący dla sektora tekstylno-odzieżowego, z uwagi na ustalony wysoki poziom ilości utraconych miejsc pracy niezbędny do skorzystania z pomocy Funduszu.

W zasadzie EGF powinien wspierać każdego pracownika, który utracił prace z powodu zmian w strukturze światowego handlu. Nie jest natomiast intencją Funduszu wspieranie restrukturyzacji przedsiębiorstw, czy sektorów. Ponadto, jedynie aktywne środki powiązane z rynkiem pracy będą korzystać ze wsparcia Funduszu (50% ogólnych kosztów wsparcia). Nie przewiduje się finansowania biernych środków ochrony socjalnej, typu zasiłków etc..

 

Tekst regulacji EGF 2007 – 2013

L_406_4_z_30.12.06

© Copyright - Izba bawełny