Światowy popyt na tekstylia i odzież wciąż słaby

Słabość gospodarek krajów UE i USA negatywnie wpływa na sprzedaż odzieży i tekstyliów. Kłopoty światowej gospodarki  nadal negatywnie oddziałują na biznes i obniżają popyt konsumencki.

Niestety oczekuje się, że ten spadek popytu dotkliwiej uderzy w bawełnę niż w jej syntetyczną konkurencję. Nie tylko sam rynek się kurczy, ale również udział w nim bawełny. W 2012 roku  popyt na odzież wyprodukowaną z bawełny będzie spadał szybciej niż na odzież ogółem. Co więcej, producenci tkanin odnotowują wolniejszą sprzedaż tkanin bawełnianych, ponieważ ceny bawełny nadal są niestabilne i niepewne. W związku z tym sięga się po alternatywne rozwiązania, a popularnym wyborem są włókna celulozowe takie jak wiskoza. Pierwsze symptomy takiego stanu rzeczy są już widoczne – w pierwszych 5 miesiącach 2012r. amerykański import odzieży bawełnianej spadł o 12% podczas gdy wykonanej ze sztucznych włókien wzrósł o 8%.

Równocześnie spekuluje się, że w Unii Europejskiej stopniowa  poprawa stanu gospodarki rozpoczęta w 2010 r. przygaśnie w 2012. Prognozy sugerują, że gospodarka UE doświadczy  drugiego tąpnięcia w 2012 wraz ze spadkiem PKB o 0,5% w rzeczywistych warunkach. Częściowa poprawa jest przewidziana na rok 2013,  ale  PKB ma wzrosnąć raptem o 0,8%.

Opinie wyrażane przez europejskich producentów potwierdzają takie perspektywy. Po odnotowanej zauważalnej  poprawie sytuacji na rynkach w 2011r., tempo wzrostu spadło widocznie w ostatnim kwartale roku 2011, a aktualnie przewiduje się, że  europejskie turbulencje gospodarcze nadal będą negatywnie oddziaływać na handel w pozostałych miesiącach 2012r., a nawet dłużej. Rzeczywiście, w pierwszym kwartale 2012 r. wielkość  unijnego importu odzieży spadła dramatycznie, o 12%.

W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych prognozy są mniej pesymistyczne. Spodziewane jest przyśpieszenie wzrostu  PKB do 2,2% z 1,7% w 2011., przed ponownym nieznacznym spadkiem do 2,1% w 2013 r. Niemniej jednak import odzieży nadal jest w nienajlepszej kondycji  wykazując 3,9% spadek w pierwszym kwartale 2012 r.

źródło: Cotton International

© Copyright - Izba bawełny