STOWARZYSZENIE WŁÓKIENNIKÓW POLSKICH

SWP

STOWARZYSZENIE WŁÓKIENNIKÓW POLSKICH 


Plac Komuny Paryskiej 5a
90-007 Łódź
tel. 042/ 632 7115, 632 2093
fax 042/ 632 2093
e-mail: biuro@swplodz.pl; swp.zg@wp.pl

 

Stowarzyszenie Włókienników Polskich istnieje od 1924 r. i jest członkiem-założycielem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i członkiem Polskiego Komitetu Normalizacji. Systematycznie organizujemy seminaria naukowe i konferencje nt. nowości w przemyśle włókienniczym i skórzanym oraz nt. możliwości wdrażania innowacyjnych technologii i rozwiązań organizacyjnych. Nasi członkowie to wybitni przedstawiciele polskiej nauki, a także menedżerowie, właściciele i pracownicy firm przemysłu włókienniczego i skórzanego w Polsce. Od kilkudziesięciu lat prowadzimy kursy specjalistyczne nie tylko zawodowe, ale także kursy dla kadry kierowniczej – dla członków zarządów spółek prawa handlowe oraz dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, przygotowujące do egzaminu państwowego w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Zespół Rzeczoznawców SWP liczący kilkudziesięciu wybitnych specjalistów z całego kraju wykonuje setki ekspertyz dotyczących jakości wyrobów włókienniczych i wyrobów skórzanych nie tylko dla klientów indywidualnych ale także dla Sądów, Urzędów Celnych, Urzędów Skarbowych, importerów i eksporterów. Rzeczoznawcy wykonują również opinie nt. wniosków o fundusze unijne z zakresu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w przemyśle.

Ostatnio obserwujemy zainteresowanie Parlamentu Europejskiego potencjałem wiedzy naszego Stowarzyszenia. Pozostajemy w kontakcie z jego agendami i w efekcie współuczestniczymy w procesie legislacyjnym z zakresu włókiennictwa wydając opinie nt. projektów wchodzących pod obrady Komitetu Ekonomicznego Unii Europejskiej.

© Copyright - Izba bawełny