Seminarium na temat środków ochrony handlu w UE

Konkurencyjność w gospodarce światowej – wyzwanie w celu ochrony dyscypliny handlowej

 

Na wyjątkowym seminarium, które odbyło się w dniu 8 listopada 2007r. w Brukseli – 16 głównych europejskich sektorów wytwórczych, 4 krajowe zrzeszenia pracodawców i 5 europejskich organizacji związkowych przedstawiło swój wspólny głos na temat przyszłych reform środków ochrony handlu w Unii Europejskiej.

To bezprecedensowe wydarzenie publiczne dotyczyło głównie ciągnącego się już 18 miesięcy procesu konsultacji dotyczącego reformy środków ochrony handlu zainicjowanego przez Komisarza ds. Handlu, Petera Mandelsona. Seminarium zbiegło się w czasie ze spodziewanym wydaniem przez Komisję propozycji reform, które mają być ogłoszone w tym miesiącu. Wspólne oświadczenie 25 wyżej wzmiankowanych instytucji organizujących seminarium, brzmi, jak niżej:

Po pierwsze, organizacje współpracujące pragną podkreślić fakt, że zakończony w połowie roku proces konsultacji publicznych wyraźnie pokazał, że duża większość uczestników, ale głównie unijne związki przemysłowe i zawodowe, uważają, że unijny system środków ochrony handlu działa dobrze i nie wymaga fundamentalnej przebudowy. 

Po drugie, jakiekolwiek ostateczne propozycje zmian lub restrukturyzacji muszą zostać poddane demokratycznemu procesowi rozważenia przez Radę Europejską. Przemysł europejski nie może zaakceptować zmian kluczowych koncepcji i praktyk bez dokonania szczegółowego przeglądu i zatwierdzenia przez Radę. Musimy odbudować zaufanie, przewidywalność i pewność starych reguł lub jakichkolwiek nowych reguł europejskich.

Po trzecie, możemy przewidzieć i zaaprobować pewną poprawę przejrzystości konsultacji oraz szybkości i skuteczności administrowania unijnymi środkami ochrony handlu. Jednakże w żadnym wypadku nie możemy zaakceptować i wyrazić zgody na jakiekolwiek jednostronne „rozbrojenie” przez UE jej obrony przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym”.

 

Seminarium zorganizowane zostało 8 listopada 2007 r. w Brukseli przez reprezentantów 16 sektorów przemysłowych, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, europejskich federacji związków zawodowych w przemyśle oraz zrzeszenia reprezentujące środowiska biznesowe w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Francji, w kontekście reakcji na środki ochrony handlu zaproponowane przez Komisarza Mandelsona w maju 200 6r.

Przedsiębiorstwa reprezentowane przez uczestniczące w przymierzu zrzeszenia, które zorganizowały seminarium należą głównie do przemysłu górniczego, metalowego, chemicznego, nawozów sztucznych, włókienniczego, papierniczego, drzewnego, motoryzacyjnego, AGD i ceramicznego, ich roczny obrót w UE wynosi ok. 1850 miliardów Euro i zatrudniają one bezpośrednio 8,2 mln pracowników.

 

W spotkaniu reprezentowane były europejskie organizacje branżowe wg poniższego zestawienia: ACEA – Europejskie Zrzeszenie Producentów Samochodów, BDI – Federacja Przemysłów Niemieckich,  CECED – Europejski Komitet Producentów Wyrobów AGD, CEFIC – Europejska Rada Przemysłu Chemicznego, CEI-Bois – Europejska Konfederacja Przemysłów Drzewnych, CEOE – Hiszpańska Konfederacja Organizacji Pracodawców, CEPI – Konfederacja Europejskich Przemysłów Papierniczych, CERAME-Unie – Biuro Kontaktowe Europejskiego Przemysłu Ceramicznego, CIRFS – Międzynarodowy Komitet Jedwabiu Sztucznego I Włókien Syntetycznych, CONFINDUSTRIA – Konfederacja Przemysłów Włoskich, ECGA – Europejskie Zrzeszenie Węgla i Grafitu, EFBWW – Europejska Federacja Pracowników Przemysłu Budowlanego i Obróbki Drewna, EFMA – Europejskie Zrzeszenie Producentów Nawozów Sztucznych, EMCEF – Europejska Federacja Pracowników Przemysłu Górniczego, Chemicznego i Energetycznego, EMF – Europejska Federacja Pracowników Przemysłu Metalowego, ESTA – Europejskie Zrzeszenie Producentów Rur Stalowych, ETUC – Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, ETUF – TCL – Europejska Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego, EUROALLIAGES – Zrzeszenie Europejskich Producentów Stopów Żelaza, EUROCOTON – Europejski Komitet Przemysłu Bawełniarskiego i Pokrewnych Przemysłów Tekstylnych, EUROFER – Europejska Konfederacja Przemysłu Żelaza i Stali, EUROMETAUX –  Europejskie Zrzeszenie Metali, EUROMINES – Europejskie Zrzeszenie Przemysłów Górniczych, EWRIS – Europejska Federacja Przemysłów Lin Stalowych, MEDEF – Ruch Przedsiębiorstw Francuskich.

Materiał prasowy, 8 listopad 2007

© Copyright - Izba bawełny