Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów

Prezes Izby Bawełny w Gdyni, Artur Gacek – członkiem Sektorowej Rady do spraw Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów

Na podstawie art. 4e ust. 5 z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 i 650) Minister Przedsiębiorczości i Technologii powołał Prezesa Izby Bawełny w Gdyni Artura Gacka na członka Sektorowej Rady do spraw Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów.
Nominacja została wręczona na corocznej Konferencji Rady Sektorowej, która odbyła się 16 października 2018 r. na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Sektorowa Rada ds. Kompetencji dla Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów  stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy i bariery w sektorze przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.
Działania Rady mają umożliwiać oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, gdzie przedsiębiorstwa mają dostarczać wiarygodne dane o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach. Pozwoli to również na zwiększenie skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

© Copyright - Izba bawełny