Rosja, Białoruś i Kazachstan: Cła ochronne

W dniu 1 października br. Unia Celna – tzn. Rosja, Białoruś i Kazachstan wszczęła postępowanie ochronne przed nadmiernym importem tekstyliów, pochodzących m.in. z Polski. Postępowanie dotyczy tkanin z przędz wykonanych z syntetycznych i sztucznych włókien ciętych lub ciągłych objętych kategoriami: 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515 oraz 5516.

Postępowanie to może prowadzić do nałożenia ceł ochronnych na eksport ww. towarów do Rosji, Białorusi i Kazachstanu.
Z uwagi na znaczny eksport ww. towarów do Unii Celnej, Polska zarejestruje się jako strona zainteresowana w tym postępowaniu i będzie w nim uczestniczyć we współpracy z Komisją Europejską reprezentującą interesy unijne. Postępowaniem tym zainteresowane są również europejskie organizacje branżowe – Eurocoton i Euratex. Wsparcie i aktywne uczestnictwo polskich przedsiębiorców dostarczyć może argumentów do obrony polskich interesów w tej sprawie.

Przedsiębiorcy poważnie zainteresowani ochroną swoich interesów powinni zgłosić się do postępowania w charakterze stron zainteresowanych, gdyż tylko status aktywnego uczestnika zapewni im bieżący dostęp do dokumentów i jego rezultatów oraz realny wpływ na wynik postępowania.

Link do strony internetowej Ministerstwa Gospodarki dot. tej sprawy: http://www.mg.gov.pl/node/16935
Dodatkowe informacje pod nr tel.: +48 22 693 45 09,

e-mail:Magdalena.Rotkiewicz-Chudzicka@mg.gov.pl

© Copyright - Izba bawełny