,,Przemiany w przemyśle przetwórstwa bawełny w Polsce w latach 1989-2008 …..”

Izba Bawełny w Gdyni, we współpracy ze środowiskiem branżowym i ośrodkami naukowymi sektora tekstylno-odzieżowego podjęła się przygotowania opracowania pt. ,,Przemiany w przemyśle przetwórstwa bawełny w Polsce w latach 1989 – 2008 na podstawie wybranych przedsiębiorstw z branży. Sukcesy, porażki, przyczyny i uwarunkowania”. Autorami wykonanego na zlecenie Izby Bawełny opracowania są:  dr hab. inż. Olimpia Kunert, Profesor Politechniki Łódzkiej oraz  dr inż. Grzegorz Malczewski.

Materiał omawia sytuację polskiej branży bawełnianej w latach 1989 – 2008 oraz  działalność Izby Bawełny w Gdyni na tle przemian zachodzących w polskim przemyśle przetwórczym. Obszernie  opisano również ścieżki rozwojowe kluczowych zakładów branży w poszczególnych okresach transformacji, zwracając uwagę na skutki ówczesnej krajowej polityki ekonomicznej  oraz efektywność działań kierownictw poszczególnych przedsiębiorstw w newralgicznym okresie zmian.

 

Opracowanie dostępne jest w Biurze Izby Bawełny w Gdyni również w formie elektronicznej. Zainteresowanych materiałem Członków Izby prosimy o kontakt na adres mailowy: marketing@gca.org.pl

© Copyright - Izba bawełny