PROGRAM PROMOCJI BRANŻY MODY POLSKIEJ

Ministerstwo  Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczyna drugą turę projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, Poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  W  jego ramach kontynuowana będzie realizacja  PROGRAMU PROMOCJI BRANŻY MODY POLSKIEJ, skierowanego do przedsiębiorstw MSP sektora mody. Termin składania podań (PARP, elektroniczny generator wniosków): od 10.02.2019 do 13.03.2019 r.
Obecna edycja programu zawiera szereg uproszczeń (opcjonalne korzystanie z usług doradczych, większa swoboda wyboru imprez wystawienniczych etc.).

Podstawowa informacja dla przedsiębiorców znajduje się pod linkiem:
http://www.mpit.gov.pl/media/66826/ModaPolskaBPPBrand2022.pdf

© Copyright - Izba bawełny