Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych

Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych
do przetwarzania w warunkach niskiego ciśnienia

Izba Bawełny w Gdyni – Gdynia Cotton Association wraz z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz partnerami zagranicznymi realizuje projekt “Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania w warunkach niskiego ciśnienia” o akronimie CELPREG w ramach Inicjatywy CORNET, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – więcej informacji w zakładce: PROJEKTY

© Copyright - Izba bawełny