Polska branża tekstylno – odzieżowa w 2014 roku

Wyniki produkcji polskich branż tekstylnej i odzieżowej w dotychczasowej części 2014 roku okazały się bardzo dobre dla producentów tekstyliów i nie najlepsze dla wytwórców odzieży.W przypadku wielu kategorii wyrobów tekstylnych nastąpiły dawno nie notowane, imponująco wysokie wzrosty produkcji.

 

PRODUKCJA

W okresie 10 miesięcy 2014 roku, spośród najważniejszych kategorii tekstyliów wzrosty produkcji w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku notowane były niemal we wszystkich z nich. Bardzo duże wzrosty produkcji zanotowali producenci: tkanin z okrywą frotte (+58%), dywanów (26%), przędzy lnianej (+18%). Cieszy fakt, że wzrasta produkcja tkanin bawełnianych (po raz pierwszy od długiego okresu czasu) i tkanin z przędz syntetycznych o ponad 10%.

Spośród najważniejszych kategorii odzieży wzrosty produkcji notowane były w przypadku  pięciu z nich. Największe wzrosty produkcji zanotowali producenci: płaszczy damskich i żakietów (+20%) oraz żakietów damskich (+7%). Po spadkach w 2013nroku, wzrasta produkcja wyrobów pończoszniczych i trykotów (+6%). Spadki wielkości produkcji nastąpiły w przypadku sześciu kategorii odzieży, przy czym największy notowany był w kategorii garsonki i zestawy odzieżowe damskie (-15%).

 

ZATRUDNIENIE

Dane GUS za okres styczeń – październik 2014 roku, wykazują, że przeciętne zatrudnienie w produkcji tekstyliów wzrosło o ok. 1 tys. i na koniec października br. wyniosło 41 tys. osób. Przeciętne zatrudnienie w produkcji odzieży obniżyło się o ok. 1 tys. i w październiku wyniosło 73 tys. osób.

 

PRODUKCJA SPRZEDANA

10 miesięcy 2014 roku przyniosło znaczący, 9 procentowy wzrost produkcji sprzedanej (8428,9 mln zł) w polskiej branży tekstylnej w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie spadek sprzedaży w sierpniu br.

Polscy producenci odzieży nie zanotowali wzrostu sprzedaży i w rozpatrywanym okresie produkcja sprzedana w branży odzieżowej (5793,4 mln zł ) obniżyła się o ok. 1%.

 

NAKŁADY INWESTYCYJNE

W okresie 10 miesięcy 2014 roku nastąpiły ogromne wzrosty inwestycji w obu branżach. W porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku, w branży tekstylnej nakłady wzrosły  o ok. 63% (223,9 mln zł), a w branży odzieżowej o ponad 57% (79,9 mln zł).

 

HANDEL ZAGRANICZNY

W I półroczu 2014 roku łączna wartość importu tekstyliów i odzieży do Polski wyniosła 3,528 miliarda euro – z czego 1,889 miliarda euro przypada na import tekstyliów, a 1,639 miliarda euro na import odzieży.

W tym samym okresie, łączna wartość eksportu tekstyliów i odzieży do Polski wyniosła 2,594 miliarda euro – z czego 1,008 miliarda euro przypada na eksport tekstyliów, a 1,586 miliarda euro na eksport odzieży.

Dane te wskazują, że utrzymuje się korzystny trend zapoczątkowany w ubiegłym roku zmniejszania się deficytu Polski w handlu tekstyliami i odzieżą dzięki temu, że eksport rośnie nieco szybciej niż import.

Prawdopodobnie, w całym 2014 roku wartość eksportu odzieży będzie równoważyć się z wartością importu odzieży, natomiast wartość eksportu tekstyliów stanowić będzie ok. 55% wartości importu tekstyliów.

© Copyright - Izba bawełny