POLONTEX S.A. Z DOTACJĄ NA BADANIA I ROZWÓJ

2

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach programu M-ERA, NET Transnational Call 2015

POLONTEX S.A. to renomowana firma przemysłu włókienniczego, która powstała w 1990 roku. Jest spółką akcyjną ze 100 % polskim kapitałem. Firma kontynuuje 130-letnią tradycję przemysłu włókienniczego w Częstochowie, prowadząc swoją działalność w murach przedwojennej „Częstochowianki”, a następnie powojennej „Ceby”. Obecnie POLONTEX jest jednym z największych polskich prywatnych zakładów włókienniczych, zajmuje 23 ha powierzchni i 100 tys. m2 hal produkcyjnych. Posiada cztery podstawowe działy produkcyjne – tkalnię, dziewiarnię, wykończalnię, szwalnię. W asortymencie znajdują się tkaniny dekoracyjne, tkaniny obiciowe, tkaniny obrusowe plamoodporne i obrusy, tkaniny zasłonowe, tkaniny z przeznaczeniem na obrazy ścienne, firany, woale, organzy, galanteria stołowa, męskie i damskie tkaniny ubraniowe, tkaniny krawatowe i liturgiczne, a także tkaniny przeznaczone na poszycia wózków dziecięcych.
Firma Polontex tworząc swoje produkty stawia na profesjonalne i nowoczesne wyroby będące odpowiedzią na zmieniające się trendy rynkowe – mówi Prezes Zarządu Danuta Małż, w tym celu staramy się wdrażać innowacyjne rozwiązania m.in. poprzez nawiązywanie współpracy z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi.
Efektem takiej współpracy jest obecnie realizowany międzynarodowy projekt pn. „Innowacyjne apretury do powlekania lub napawania tkanin, przygotowujące pod druk cyfrowy atramentem pigmentowym, nakładane w jednostopniowym procesie PTP+FUN”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu M-ERA.NET Transnational Call 2015.
Projekt jest realizowany z partnerami tworzącymi międzynarodowe konsorcjum. Z Polski są to firmy Polontex S.A. oraz CottonBee, belgijscy partnerzy to firma CTF2000 oraz University College Ghent. Współpracę miedzy partnerami i wymianę informacji oraz wyników badań koordynuje ze strony polskiego konsorcjum Krzysztof Lesik – koordynator projektu. Polskie Konsorcjum na realizację projektu pozyskało 624.385,73 zł. dofinansowania, przy całkowitej wartości projektu wynoszącej 1.262.542,70 zł. Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2018 roku.
Program MERA. NET jest siecią finansowaną przez UE, która została ustanowiona w celu wspierania i zwiększania koordynacji europejskich programów badawczych i związanych z nimi środków w dziedzinie nauki i inżynierii materiałowej. Poza koordynacją programów finansowania badań wewnątrz Unii Europejskiej, celem programu jest także budowanie współpracy z partnerami z innych krajów, dzięki czemu naukowcy i przedsiębiorcy uzyskają dostęp do nowych rynków i najbardziej innowacyjnych rozwiązań.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości wydruków, tj. rozdzielczość, zakres skali kolorów, wyrazistość i poprawa trwałości finalnego wydruku (podwyższenie odporności na ścieranie na sucho i mokro) oraz możliwość dodania właściwości funkcyjnych, jak np. podwyższona odporność na zabrudzenia, działanie antybakteryjne. Przyczyni się do tego uzyskanie odpowiednich apretur PTP+FUN (Prepare To Print + FUNctionalized) oraz opracowanie procesu technologicznego pozwalającego na efektywne i ekonomiczne wdrożenia wypracowanych rozwiązań w skali przemysłowej i półprzemysłowej. W obecnej chwili efektywne wykorzystanie technologii druku pigmentowego oparte jest na czteroetapowym procesie, a badania przeprowadzane w ramach projektu dot. innowacyjnego połączenia – apretury PTP+FUN, pozwolą skrócić całość do trzech etapów. Prace w tym zakresie ze strony polskiego konsorcjum nadzoruje główny technolog ds. wykończalni i wdrożeń – Jan Barcik. Założenie jest zgodne z globalnym trendem uproszczenia i skrócenia łańcucha produkcyjnego, tak aby odpowiedzieć na coraz mocniej rozwijające się oczekiwania indywidualnej produkcji w krótkich seriach w krótkim czasie pod zamówienia klientów (local customization on-demand)- dodaje Renata Maliszewska, z-ca Dyrektora ds. Produkcji, Badań i Wdrożeń.
Nad jakością i efektywnością wdrożenia poszczególnych etapów u każdego z partnerów pracuje zespół wykwalifikowanych projektantów i technologów, gwarantujący powodzenie w przeprowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Będą oni dokonywać licznych wydruków testowych w ramach posiadanego parku maszynowego na przygotowanych materiałach. Efekty będą weryfikowane zarówno poprzez specjalistyczne laboratorium w Polontexie zgodnie z wymogami badań przemysłowych oraz w przypadku Cottonbee poprzez spotkania i weryfikację z klientami końcowymi. Założenia projektowe nie pomijają również tak bardzo ważnego aspektu, jakim jest ekologia. Zastosowane chemikalia oraz materiały są przyjazne ludziom i środowisku, tak aby efekt końcowy wpisywał się w zewnętrzne założenia rozwoju technologii druku atramentem pigmentowym oraz globalne oczekiwania względem branży włókienniczej, czyli pozostawienia możliwie najmniejszego śladu ekologicznego oraz możliwego najszerszego użycia finalnego produktu.
Firma Polontex S.A. zakupiła w ramach projektu Maszynę wytrzymałościową o maksymalnej sile obciążenia 5kN z cyfrowym systemem sterującym. Wartość całkowita maszyny wynosi 93.600,00 PLN netto, z czego 51.480,00 PLN stanowi dofinansowanie – wyjaśnia kierownik projektu Marta Różycka. Jest to nowoczesna maszyna do przeprowadzania badań wytrzymałościowych tkanin, takich jak: wyznaczenie  siły rozdzierania oraz  wyznaczenie  maksymalnej  siły  przy rozciąganiu. W projekcie jest to niezbędne urządzenie do badania wytrzymałości tkanin po nałożeniu apretury, którą opracowują nasi zagraniczni Partnerzy z CTF2000 i University College Ghent. Pracownicy naszego laboratorium zakładowego zostali przeszkoleni z zakresu obsługi tego urządzenia i przeprowadzają już badania w ramach projektu – dodaje Danuta Psonka, główny specjalista ds. jakości.

Więcej o programie MERA.NET, na stronie www.m-era.net lub www.ncbr.gov.pl
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej firmy POLONTEX S.A. www.polontex.com.pl

1         3

© Copyright - Izba bawełny