Polityka rządowa negatywnie wpływa na ceny i globalny handel bawełną

W tym sezonie,  w dużym stopniu na globalny handel bawełną i  ceny bawełny  wpłynęła polityka rządu Chin oraz decyzje rządu indyjskiego.

Chiny zgromadziły w pierwszych ośmiu miesiącach sezonu 2011/2012 w ramach swoich rezerw krajowych  ponad 3 miliony ton krajowej bawełny i co najmniej milion ton bawełny z importu. Ta akumulacja gwałtownie zwiększyła  chiński import,  który zgodnie z prognozami oscyluje w granicach 4,2 mln ton , co oznacza, że wzrósł o 61 % od zeszłego sezonu i stanowi połowę światowego importu w sezonie 2011/2012.

Rząd indyjski wprowadził nagły zakaz eksportu bawełny  począwszy od 5 marca 2012, po tym jak spostrzegł, że eksport bawełny indyjskiej do Chin gwałtownie wzrósł w pierwszej połowie sezonu 2011/2012. Zakaz wstępnie obejmował nawet zarejestrowane już kontrakty. Pod naciskiem międzynarodowym i krajowych producentów bawełny – Indie po 7 dniach odwołały zakaz eksportu. Eksport indyjskiej bawełny pomiędzy sierpniem 2011 a końcem lutego 2012 szacuje się na 1,6 mln ton. Oczekuje się, że światowy handel bawełną wrośnie o 9% do 8,6 mln ton w sezonie 2011/2012, osiągając najwyższy poziom w ostatnich czterech latach, głównie dzięki nieomal rekordowemu chińskiemu importowi. Eksport ze Stanów Zjednoczonych zmalał o  25% do 2.3 mln ton z powodu nieurodzaju i zmniejszonych zasobów bawełny przeznaczonej na eksport, podczas gdy eksport z Indii, Brazylii i Australii osiągnął rekordowe poziomy, tj  (odpowiednio 1,6 mln ton, 900, 000 ton i 860 000 ton).

Przy światowej produkcji przekraczającej globalną konsumpcję,  oczekuje się, że światowe zapasy wzrosną o 41% do 13,1 mln ton w sezonie 2011/2012.

Zasiewy  bawełny  na sezon 2012/13 rozpoczęły się w lutym 2012  i kończą się obecnie na Półkuli Północnej. W odpowiedzi na niższe ceny –  obszar upraw bawełny zmniejszy się o 7% do 33.6 milionów hektarów, a produkcja bawełny spadnie do ok. 25,3 mln ton.

Niemniej jednak, zmniejszenie się obszaru upraw bawełny jest  względnie umiarkowane  w stosunku do stopnia spadku cen od zeszłego roku (średni Indeks Cotlook A spadł o 57% w marcu 2012 w stosunku do marca 2011).

Poza tym, znacznie wyższe obecnie ceny bawełny w porównaniu ze średnią wieloletnią i polityka niektórych rządów wspierania cen są głównymi czynnikami zapobiegającymi gwałtowniejszemu spadkowi wielkości obszaru upraw bawełny w sezonie 2012/2013.

Po  dwóch sezonach spadków, przewiduje się, że w sezonie 2012/2013 światowe zużycie bawełny przez zakłady przemysłowe wzrośnie o 4% do 24 mln ton wskutek poprawy światowej gospodarki. Produkcja ponownie przewyższy konsumpcję, a światowe zapasy bawełny mogą wzrosnąć do 14 mln ton.

A.Drożdż

© Copyright - Izba bawełny