POLIESTER: POSTĘPOWANIE ANTYSUBSYDYJNE

POSTĘPOWANIE ANTYSUBSYDYJNE PRZECIWKO CIĘTYM WŁÓKNOM POLIESTROWYM

Z CHIN, INDONEZJI I WIETNAMU

W dniu 19 grudnia 2013 roku – na wniosek CIRFS (European Man-made Fibres Association) -Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko włóknom ciętym poliestrowym importowanym, z  Chin, Indii i Wietnamu.

CIRFS w swojej skardze do Komisji Europejskiej zwraca uwagę przede wszystkim na fakt, że europejski rynek PSF jest rynkiem silnie konkurencyjnym, na którym wzajemnie konkurują tak producenci europejscy, jak i innych krajów – oprócz Indii, Chin i Wietnamu (wobec których kierowane są oskarżenia o subsydiowanie eksportu) równorzędnymi konkurentami na tym rynku są kraje takie jak Malezja, Indonezja, Taiwan, Tajlandia. Włókna PSF konkurują też na tym rynku z innymi kategoriami włókien, jak włókna wiskozowe, akrylowe czy polipropylenowe. Tymczasem włókna importowane z Chin, Wietnamu i Indii to w przeważającej ilości wyroby powszechnie dostępne na rynku unijnym – tak od unijnych producentów, jak i z innych krajów eksportujących. Specjalistyczne przędze (m.in. Low Melt Polyester) częściej kupowane są od producentów unijnych lub z krajów specjalizujących się w danych typach produkcji (jak Korea czy Taiwan). CIRFS zwraca uwagę, że fala  subsydiowanego importu PSF grozi zniszczeniem wieloletnich stałych powiązań biznesowych istniejących pomiędzy europejskimi producentami PSF i ich europejskimi odbiorcami.

 

Wprowadzenie ceł antysubsydyjnych nie zawyży cen importu – a jedynie pozwoli im na powrót do poziomu istniejącego przed ekspansją subsydiowanych włókien PSF – przede wszystkim z Chin, jak też Indii i Wietnamu.

 

Komisja Europejska opublikowała informację o wszczęciu postępowania w dniu 19 grudnia  w Dzienniku Urzędowym UE (OJ EU  C 372/31). Strony zainteresowane mają czas do połowy stycznia na przesłanie stanowisk i komentarzy do Dyrektoriatu Generalnego ds. Handlu.

 

© Copyright - Izba bawełny