Podsumowanie zakończonego sezonu 2008/2009 i prognoza na sezon 2009/2010

W zakończonym 31 lipca sezonie 2008/2009 wyraźnie dały odczuć się skutki światowej recesji. Po raz pierwszy od 10 lat, w ubiegłym sezonie spadła światowa konsumpcja (przerób) bawełny. Bezprecedensowo wysoki, bo 13 procentowy spadek konsumpcji bawełny sprawił, że w sezonie 2008/2009 światowy przemysł bawełniarski przerobił zaledwie ok. 23 miliony ton bawełny. Światowa produkcja bawełny w sezonie 2008/2009 obniżyła się o prawie 11% – do poziomu 23,4 miliona ton, przy czym w niektórych regionach (Afryka Zachodnia, USA, Turcja, Egipt) spadki produkcji bawełny przekroczyły nawet 30%. W ubiegłym sezonie, w niektórych krajach, głównie w Chinach, USA i Indiach wyraźnie wzrósł poziom subsydiów rządowych dla producentów bawełny, co dodatkowo niekorzystnie wpływało na sytuację producentów bawełny w biedniejszych regionach (Afryka, Ameryka Łacińska). Średnie ceny bawełny w sezonie 2008/2009 były niższe w porównaniu do sezonu 2007/2008 o 16%. Średni Cotlook A Index wyniósł 61,15 UScents/lb, podczas gdy, w sezonie 2007/2008 osiągnął wartość 72,90 UScents/lb. Ubiegły sezon charakteryzowały również bardzo duże wahania cen bawełny – od poziomu 80 UScents/lb w sierpniu 2008r. do 50 UScents/lb w marcu 2009r. W sezonie 2008/2009, bardzo mocno spadły światowe obroty bawełną. Światowy import bawełny obniżył się w porównaniu do lat ubiegłych o ponad 24%.

 

PROGNOZA NA SEZON 2009/2010

 

Światowy areał upraw bawełny zmniejszy się i będzie najniższy od 60 lat

Po dwóch sezonach spadków, sezon 2009/2010 przyniesie stabilizację lub nawet wzrost światowej produkcji bawełny – niewielki wzrost produkcji bawełny, pomimo zmniejszenia się światowego areału upraw, będzie efektem wzrostu wydajności z hektara głównie dzięki dynamicznie powiększającemu się udziałowi produkcji bawełny genetycznie modyfikowanej (GMO)

W sezonie 2009/2010 zatrzymany zostanie spadek światowej konsumpcji bawełny, a w przypadku ustępowania recesji, przerób bawełny na świecie zacznie wzrastać

Światowe zapasy bawełny – prawie bez zmian

Po ogromnych spadkach w ubiegłym sezonie,  światowy obrót bawełną będzie wzrastał w sezonie 2009/2010

W sezonie 2009/2010 średnie ceny bawełny (w USD) zbliżone będą do cen z ubiegłego sezonu

© Copyright - Izba bawełny