PARP: NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła III nabór wniosków w konkursie o udzielenie wsparcia finansowego na wdrożenie  zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu  (Corporate Social Responsibility –  CSR). Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie https://csr.parp.gov.pl/index/index/2268. Nabór wniosków będzie trwał od 11 stycznia do 8 lutego 2016 r.

PARP informuje, że zgodnie z decyzją instytucji nadzorujących  projekt jest skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z 5 województw, które wykazały najniższą aktywność w ramach dwóch poprzednich naborów wniosków. Są to województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, świętokrzyskie i łódzkie. 

 W styczniu 2016 r. w województwach objętych konkursem PARP zorganizuje spotkania informacyjne dla wnioskodawców. W każdym mieście wojewódzkim odbędą się 2 spotkania. Podczas spotkań zostanie omówiona koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), narzędzia CSR, korzyści z wdrożenia zasad CSR w przedsiębiorstwie, przykładowe działania i projekty. Ponadto uczestnicy spotkań będą mieli możliwość zapoznania się ze szczegółowymi zasadami udziału w konkursie, w oparciu o dokumentację konkursową. Harmonogram spotkań jest dostępny na stronie https://csr.parp.gov.pl/index/more/48942.

© Copyright - Izba bawełny