OGRANICZENIE STOSOWANIA  OKSYETYLENOWANYCH NONYLOFENOLI

Po dniu 3 lutego 2021 r. oksyetylenowane nonylofenole nie powinny być wprowadzane do obrotu w wyrobach włókienniczych, co do których można racjonalnie spodziewać się, że będą prane w wodzie w czasie ich zwykłego cyklu życia, w stężeniu wynoszącym co najmniej 0,01 % masy tego wyrobu lub każdej części tego wyrobu.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0026&from=PL

© Copyright - Izba bawełny