OECD – Wytyczne dla sektora tekstylno-odzieżowego

W związku z wydaniem przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Wytycznych dotyczących zachowania należytej staranności w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowo-obuwniczym (the OECD due diligence guidance for responsible supply chains in the garment and footwear sector) Ministerstwo Rozwoju zaprasza zainteresowane podmioty (przedsiębiorstwa reprezentujące polski sektor tekstylno-odzieżowo-skórzany, inne przedsiębiorstwa oraz organizacje branżowe i organizacje społeczne i in.) do współpracy w ramach partnerstwa na rzecz tłumaczenia ww. wytycznych na język polski.  

Jesteśmy przekonani, że dostępność tego dokumentu w języku polskim pomoże polskim firmom sektora tekstylno-odzieżowo-skórzanego efektywnie wdrażać zalecenia OECD i tym samym stosować odpowiedzialne podejście do prowadzenia działalności biznesowej. Zalecenia OECD dotyczą wszystkich firm funkcjonujących w ramach łańcucha dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowo-obuwniczym od firm dostarczających/produkujących surowce po sprzedaż gotowej odzieży i obuwia w handlu detalicznym. Wytyczne odnoszą się zarówno do firm funkcjonujących w różnych etapach łańcucha dostaw (w tym także pośredników sprzedaży surowców, agentów i dystrybutorów), bez znaczenia czy są to firmy małe lub średnie czy też wielonarodowe korporacje oraz dotyczą zarówno firm sektora prywatnego jak i spółek skarbu państwa, czy firm o mieszanej strukturze właścicielskiej.  
Ministerstwo Rozwoju ze swej strony deklaruje zawarcie umowy z OECD w celu uzyskania dla polskiej wersji Wytycznych statusu oficjalnego dokumentu OECD oraz organizację w Ministerstwie Rozwoju konferencji, podczas której zostanie ogłoszona polska wersja ww. Wytycznych.Przedsiębiorstwa i organizacje zainteresowane udziałem w partnerstwie na rzecz tłumaczenia Wytycznych OECD dotyczących zachowania należytej staranności w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowo-obuwniczym prosimy o bezpośredni w tej sprawie z Panią Jacqueline Kacprzak, Koordynator Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami, tel. 22 273 84 99, e-mail: jacqueline.kacprzak@mr.gov.pl lub Panią Alicją Wołukanis, Głównym Specjalistą w Departamencie Innowacji, tel. 22 693 52 76, e-mail: alicja.wolukanis@mr.gov.pl  

OECD-Due-Diligence-Guidance-Garment-Footwear

© Copyright - Izba bawełny