OECD: KONSULTACJE W NA TEMAT UCZCIWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD informuje , że OECD rozpoczęło publiczne konsultacje w na temat uczciwych łańcuchów dostaw w sektorze włókienniczym i obuwniczym Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector.
Sekretariat OECD przygotował zarys wytycznych, który pozwala przedsiębiorstwom samodzielnie ocenić funkcjonalnie w łańcuchach dostaw i ewentualne negatywny skutki ich działalności.
Zakres proponowanych wytycznych jest szeroki, może obejmować wszystkie elementy, które mają wpływ na zwiększenie uczciwości, jak konieczność przestrzegania praw człowieka, przestrzeganie praw pracowniczych, przeciwdziałanie korupcji, zrównoważone korzystanie z zasobów. Propozycja wytycznych przygotowania przez Sekretariat OECD porusza kwestie pracy dzieci, korzystania z zasobów wody, prawo przynależenia do związków zawodowych.
Sektor włókienniczy i obuwniczy jest szczególnie narażony na wystąpienie nieuczciwych praktyk, z drugiej strony może mieć duży wpływ na rozwój niektórych krajów, głównie ze względu na duży poziom zatrudnienia społeczeństwa, w tym kobiet.
Wytyczne mają stanowić jedynie wskazówki dla przedsiębiorców, więc ich stosowanie ma charakter dobrowolny.
Prace prowadzone są w ramach Globalnego Forum ds. Odpowiedzialnego Biznesu OECD, jednak konsultacje są publiczne i skierowane także do przedstawicieli przemysłu, izb i stowarzyszeń. Konsultacje są otwarte do dnia 7 marca 2016r., zachęcamy więc do zapoznania się z projektem i wyrażenia opinii.
Dalsze informacje:

http://mneguidelines.oecd.org/public-consultation-guidance-for-responsible-supply-chains-in-the-garment-and-footwear-sector.htm

© Copyright - Izba bawełny