Odbyło się 79. Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni

W dniu 24 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej Hotelu MERCURE Gdynia Centrum w Gdyni odbyły się obrady 79. Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni. Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019, przyjęło budżet na rok 2020 i udzieliło Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawozdawczym 01/01/2019 – 31/12/2019. Ponadto Walne Zgromadzenie podęło również Uchwałę o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Izby Bawełny w Gdyni” osobom szczególnie zasłużonym dla Izby Bawełny w Gdyni.

 

 

 

 

 

Nowi Członkowie Honorowi Izby Bawełny w Gdyni:

Pan Andrzej Drożdż

Pan Artur Gacek

Dr inż. Ignacy Józkowicz

Dr hab. inż. Małgorzata Matusiak, prof. PŁ

Mecenas dr Roman Olszewski

Pani Mieczysława  Raczyńska

Dr Terry Townsend

Pan Karl-Ernst Kober

Przyjęto również Uchwałę Kierunkową 79. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni.  Z uwagi na nadzwyczajna sytuację, w jakiej znalazł się cały świat, Uchwała została poprzedzona następującą Preambułą:

„Cały świat boryka się od kilku miesięcy z konsekwencjami zdrowotnymi i ekonomicznymi pandemii Covid-19. Już wiemy, że destrukcyjne zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej to nie kwestia kilku miesięcy ale lat, a dramatyczny spadek obrotów branży tekstylno-odzieżowej sprawia, że firmy – członkowie naszej Izby – skupili się od marca 2020 r. przede wszystkim na działaniach istotnych dla ich przetrwania, zachowania płynności finansowej i stanu zatrudnienia.

Pandemia wymusiła także znaczne ograniczenie aktywności Izby Bawełny, uniemożliwiając bądź utrudniając realizację wielu jej celów i zadań, takich jak organizacja wszelkich spotkań, szkoleń, konferencji i innych imprez branżowych. Odbiła się również bezpośrednio na przychodach Izby.

W tej trudnej sytuacji staramy się wspierać naszych Członków, przedstawiając stanowiska i propozycje dotyczące pomocowych rozwiązań finansowych i organizacyjnych, a także przekazując bieżące informacje na temat sytuacji krajowego i światowego sektora bawełniarskiego i tekstylno-odzieżowego.

Ubiegłoroczna Uchwała Kierunkowa, zatwierdzona w przez 78. Walne Zgromadzenie Członków naszej Izby, a bazująca na przedstawionej przez Zarząd w dniu 24 maja 2019 roku – wieloletniej, nowej Strategii Działania Izby Bawełny w Gdyni, ujmowała zagadnienia, których realizacja nie zamyka się w cyklu rocznym, ale wieloletnim .Tegoroczna Uchwała Kierunkowa, obok  zaleceń wynikających z bieżących problemów, kontynuuje realizację celów i zadań tej Strategii.”

© Copyright - Izba bawełny