OCHRONA RYNKU – PISMO MINISTRA GOSPODARKI DO IZBY BAWEŁNY

Izba Bawełny w Gdyni pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Gospodarki, przedstawiając stanowisko branży oraz dokumentując realną sytuację na europejskim rynku włókienniczym i tekstylno-odzieżowym. W ostatnim okresie Izba wystosowała pismo do Premiera RP oraz do Ministra Gospodarki dotyczące sytuacji polskiego przemysłu tekstylnego i wpływu polityki prowadzonej przez Komisję Europejską na sytuację tego sektora. Odpowiedź Ministra Gospodarki wyraża zdecydowane poparcie stanowiska branży i zrozumienie trudnej sytuacji polskiego sektora tekstylno-odzieżowego wobec postępującej globalizacji obrotu tekstyliami oraz zapewnienie, że:

  • przedstawiciele Polski na forum Rady Europy, Komitetu 133 i innych organów Komisji Europejskiej konsekwentnie opowiadają się za utrzymaniem ograniczeń w imporcie wyrobów tekstylno-odzieżowych z Chin oraz przeciwko wszelkim propozycjom, które mogłyby doprowadzić do erozji przywróconego reżimu kontyngentowego;
  • w kwestii propozycji zawieszenia przez Komisję Europejską cła antydumpingowego na wyroby pościelowe z Pakistanu – stanowisko polskie będzie konsekwentnie przeciwne – zarazem Polska konsekwentnie opowiada się przeciwko objęciu Pakistanu dodatkowymi preferencjami celnymi GSP+ ;
  • określenie działań dla podniesienia konkurencyjności polskiego sektora tekstylno-odzieżowego będzie priorytetem opracowywanej przez Ministerstwo – we współpracy ze środowiskiem branżowym – nowej Strategii dla przemysłu lekkiego.

02 marca 2006 r.

© Copyright - Izba bawełny