OBCHODY JUBILEUSZU 85-LECIA IB PRZEŁOŻONE NA ROK 2021

W związku z utrzymującym się stanem epidemii oraz zagrożenia zdrowotnego,  obowiązującymi ograniczeniami społecznymi oraz znaczącym pogorszeniem się sytuacji gospodarczej  Zarząd Izby Bawełny w Gdyni na posiedzeniu w dniu 29 maja 2020 r. zdecydował o przełożeniu obchodów Jubileuszu 85-lecia IB na rok 2021  oraz zorganizowaniu uroczystości jako towarzyszącej 80. Zwyczajnemu Sprawozdawczo-Wyborczemu Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby Bawełny w Gdyni.

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IB, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2020 r., przyjęło do akceptującej wiadomości decyzję Zarządu.
© Copyright - Izba bawełny