OBCHODY JUBILEUSZU 85-LECIA IB PRZEŁOŻONE NA ROK 2021

W związku z utrzymującym się stanem epidemii oraz zagrożenia zdrowotnego,  obowiązującymi ograniczeniami społecznymi oraz znaczącym pogorszeniem się sytuacji gospodarczej  Zarząd Izby Bawełny w Gdyni na posiedzeniu w dniu 29 maja 2020 r. zdecydował o przełożeniu obchodów Jubileuszu 85-lecia IB na rok 2021  oraz zorganizowaniu uroczystości jako towarzyszącej 80. Zwyczajnemu Sprawozdawczo-Wyborczemu Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby Bawełny w Gdyni.

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IB, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2020 r., przyjęło do akceptującej wiadomości decyzję Zarządu.

Uzasadnienie:

Analizując stan spraw i oceny ekspertów – rozwój sytuacji epidemiologicznej nie pozwala na realizację Sesji Jubileuszowej w terminie  jesiennym (jak wstępnie założono na marcowym posiedzeniu Zarządu IB). Zagrożenie zdrowotne gości, których mamy intencję zaprosić na uroczystości Jubileuszowe, będzie  jesienią wciąż bardzo wysokie. Natomiast maj/czerwiec roku przyszłego powinien pozwolić na bezpieczne zorganizowane tak Sesji Jubileuszowej, jak i spotkania/spotkań towarzyszących, nawet jeśli zagrożenie Covid-19 nadal będzie istnieć – również dzięki nabytemu doświadczeniu w funkcjonowaniu firm i społeczeństwa w dobie wirusa.


© Copyright - Izba bawełny