UE: NOWE NARZĘDZIE IT DO ZARZĄDZANIA NIEBEZPIECZNYMI CHEMIKALIAMI

European Chemicals Agency (ECHA) ukończyła prace nad przygotowaniem i wdrożeniem nowego narzędzia (IT-tool) dla europejskich importerów i eksporterów służącego do sprawniejszego i bezpiecznego zarządzania obrotem najbardziej niebezpiecznych związków chemicznych.

Narzędzie to (zaaprobowane przez Komisję Europejską), z końcem tego roku w pełni zastąpi dotychczas stosowane w Unii Europejskiej narzędzie EDEXIM (European Database of Export and Import of Dangerous Chemicals).

Nowe narzędzie  ePIC IT-tool jest w pełni kompatybilne z Konwencją Roterdamską PIC (The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade) – obowiązującą na obszarze Unii Europejskiej i nakładającej na importerów i eksporterów niebezpiecznych chemikaliów ściśle określone obowiązki.

 

więcej:  http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/epic

© Copyright - Izba bawełny