NOWY DOKUMENT EUROPEJSKI: „GUIDE ON DEALING WITH INNOVATIVE SOLUTIONS IN PUBLIC PROCUREMENT –

Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny  Enterprise   opracował  przewodnik po innowacyjnych rozwiązaniach  w sprawie zamówień publicznych: „Guide on Dealing with Innovative Solutions in Public Procurement – 10 elements of good practice”. Dokument jest dostępny (w wersji anglojęzycznej)  na stronie internetowej PRO INNO Europe:  

http://www.proinno-europe.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=89&parentID=0

 

Dokument ten zmierza w tym samym kierunku, co praktyczny przewodnik opracowywany ostatnio dla sektora tekstylno-odzieżowego (PROMPTEX) – promując również inne, oprócz ceny, kryteria ocen. Przewodnik ten dostępny jest również na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/enterprise/textile/ind_policy.htm#procurement  w wersjach językowych angielskiej, niemieckiej i francuskiej.

 

© Copyright - Izba bawełny