NOWY BAWEŁNIARSKI SEZON 2013/2014 – PROGNOZA

Rozpoczęty 1 sierpnia br. sezon 2013/2014 będzie kolejnym czwartym sezonem, w którym światowa produkcja bawełny będzie wyższa od jej konsumpcji.

Przewidywana wielkość zbioru bawełny w sezonie 2013/2014  to 25,6 mln ton, podczas gdy światowa konsumpcja bawełny powinna osiągnąć poziom 24 mln ton. Obrót bawełną na świecie (eksport/import) w nowym sezonie szacowany jest na ok. 9 mln, a światowe zapasy na rekordowe 19,8 mln ton. Ogrom zapasów bawełny ilustruje fakt, że stanowić będą one aż 82,5% rocznego przerobu bawełny na świecie. Do końca minionego sezonu chiński rząd zakupił łącznie 7,8 mln ton bawełny chińskiej i importowanej, co wraz z zapasami zgromadzonymi w przedsiębiorstwach chińskich (1,6 mln ton) stanowi łącznie 9,4 mln ton bawełny. Konsumpcja bawełny w Chinach wyniesie ok. 8,3 mln ton, co oznacza, że chińskie zapasy bawełny pokrywają ponad roczne zapotrzebowanie przemysłu na surowiec. Poza tym, rząd chiński ogłosił, że w sezonie 2013/2014 kontynuowany będzie program skupu bawełny od farmerów, a ustalona cena wynosi 20 400 yuan/tona – czyli ok. 1,5USD/lb. Średnie światowe ceny bawełny na świecie kształtują się obecnie na poziomie ok. 0,9 USD/lb. Tak wysoka cena skupu bawełny chińskiej to zapewne jedna z form wspomagania produkcji bawełny w Chinach.  Przewiduje się, że na wiosnę 2014 roku zapasy bawełny w Chinach przekroczyć mogą 11,5 mln ton.

W sezonie 2013/2014 produkcja bawełny w wielu krajach, w tym w Chinach, Pakistanie, Brazylii, Uzbekistanie, Australii, Turcji, Afryce Zachodniej pozostanie na poziomie z ubiegłego sezonu. Wzrost produkcji bawełny przewidywany jest w Indiach – dzięki korzystnym w tym sezonie warunkom atmosferycznym i wyższej wydajności z ha. Odwrotnie w USA –  susza w kilku stanach, a także wysokie ceny kukurydzy i soi sprawią, że zbiór będzie niższy aż o ponad 800 tys. ton.

Światowa konsumpcja bawełny w sezonie 2013/2014 powinna nieco wzrosnąć (24 mln ton), jednak jest to nadal dość niski poziom, jeśli porównamy go do 27 mln ton w sezonie 2007/2008. W wielu regionach świata nadal panuje recesja, a cięte włókna poliestrowe są znacznie tańsze od bawełny średniowłóknistej – np. w Chinach ceny poliestru są niższe o ok. 20 centów/lb od Cotlook A Index.

Ceny bawełny i kierunek ich zmian w sezonie 2013/2014 w dużej mierze zależeć będą od polityki Chin w zakresie zapasów. 

Kontynuacja powiększania zapasów oznacza utrzymanie poziomu cen bawełny lub ich wzrost. Wstrzymanie przez  rząd chiński zakupów przeznaczonych na zapasy (powiększanie zapasów nie może trwać bez końca) spowoduje obniżanie się cen, stopniowa wyprzedaż bawełny z zapasów również spowoduje obniżanie się cen, wyprzedaż dużych ilości bawełny z zapasów w krótkim czasie spowodować może gwałtowne spadki cen.

© Copyright - Izba bawełny