Negocjacje umowy o wolnym handlu UE – Korea

Spodziewano się już szybkiego zakończenia negocjacji, jednak ostatnio część krajów członkowskich i sektorów przemysłowych wyraźnie przedstawiła Komisji swoje niezadowolenie z obecnych ustaleń, szczególnie jeśli chodzi o system zwrotu cła (Duty Draw Back System – DDB) – co z pewnością przedłuży ostateczne uzgodnienia. Z drugiej strony pojawia się też obawa, że dodatkowe żądanie Komisji odnośnie DDB mogą  nas kosztować kolejne ustępstwa w innych wrażliwych punktach rozmów, jak na przykład reguły pochodzenia.

Na podstawie materiałów organizacji EURATEX –  najważniejszym zagadnieniem obecnych rozmów jest rzeczywiście system DDB – wszystkie pozostałe kwestie mają znaczenie drugorzędne i w żadnym stopniu nie storpedują ostatecznego wyniku negocjacji. Negocjatorzy unijni wyrażają nadzieję, że porozumienie w sprawie systemu zwrotu cła i podpisanie umowy uda sie osiagnąć juz na poczatku lipca.

Duty Draw Back jest zagadnieniem trudnym dla obu stron – Komisja Europejska domaga się specjalnej Klauzuli Ochronnej, która ma ograniczać nadużywania tego mechanizmu.  Wciąż trwają dyskuje nad nastepującymi kwestiami :

  1. a)Do jakich produktów bedzie miała zastosowanie Klauzula Ochronna (Safeguard Clause): Komisja chce

objąć jej działaniem wszystkie produkty, a Korea jedynie  “wrażliwe”, przy czym  nie zdefiniowano, o jakie

produkty chodzi;

  1. b)Warunki stosowania Klauzuli Ochronnej: wzrost eksportu/importu potwierdzony w oficjalnych

statystykach to warunek stawiany przez Komisję, jednakże nie ma jak dotąd konkretnej definicji sposobu

mierzenia tego wzrostu (progi, wzrost procentowy?). Zasadniczym wymogiem ma być także

konieczność udokumentowania szkody (Proof of Injury) przez przemysł europejski;

  1. c)Procedura stosowania Klauzuli Ochronnej: musi być szybka, skuteczna I przewidywać mechanizmy

arbitrażowe;

  1. d)Środki Zapobiegawcze.

 

System zwrotu cła jest żądaniem Korei wystosowanym w zamian za decyzję Komisji, że w Umowie o Wolnym Handlu stosowane będą standardowe zasady pochodzenia towarów (co było żądaniem europejskiego przemysłu).

Źródło:  EURATEX

© Copyright - Izba bawełny