Ministerstwo Gospodarki: Konferencja „Reach – Co Komu Pisane”

Ministerstwo Gospodarki zaprasza na konferencję „REACH* – co komu pisane”, która poświęcona będzie kwestiom konkurencyjności i innowacyjność firm na rynku polskim, europejskim i globalnym w kontekście kosztów ponoszonych na wdrażanie rozporządzenia REACH.

Na konferencji zaprezentowana zostanie „Informację na temat kosztów wdrażania Rozporządzenia REACH w Polsce”, którą opracował Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP działający na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

Konferencja odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. w sali „Pod Kopułą” w Ministerstwie Gospodarki (Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5, wejście od strony ulicy Wspólnej).

Udział w konferencji jest bezpłatny, prosimy o wcześniejszą rejestrację na formularzu dostępnym na stronie http://www.mg.gov.pl/node/22817

Agenda

9:30                        rejestracja gości

10:30 – 11:00    wystąpienie Janusza Piechocińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra  Gospodarki

11:00 – 11:40    prezentacja „Informacji na temat wdrażania Rozporządzenia REACH w Polsce” –Andrzej Krześlak, Marcela Palczewska – Tulińska, Punkt Konsultacyjny ds.REACHCLP

11:40 – 12:50  debata panelowa

Helena Byrdziak – KGHM Polska Miedź S.A.

Blanka Chmurzyńska – Brown – Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

Bogdan Domagała – DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A.

Adam Leszkiewicz – Grupa Azoty S.A.

Jerzy Majka – Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Bogusław Regulski – Izba Gospodarcza CIEPŁOWNICTWO POLSKIE

Urszula Wyrzykowska – Instytut Przemysłu Organicznego

Izabela Zarzycka – Grupa LOTOS S.A.

Moderator: Jerzy Majchrzak – Ministerstwo Gospodarki

12:40 – 13:30   sesja pytań i odpowiedzi

14:30                     zakończenie konferencji

 

*REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę, oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów.

Rozporządzenie REACH, obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby wprowadzania do prawa polskiego. Weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. i zastępuje lub zmienia kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych, zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw wprowadzonych do prawa polskiego ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. REACH obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu. Nadzorem nad wdrażaniem rozporządzenia zajmuje się Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach.

REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

© Copyright - Izba bawełny