LIST EUROCOTON I NCTO DO RZĄDÓW PAŃSTW UE, USA, MEKSYKU I TURCJI

Szanowni Państwo,

 

Jako przedstawiciele ponad miliona pracowników przemysłu włókienniczego wysyłamy ten list, by prosić rządy krajów Unii Europejskiej, Meksyku, Turcji i Stanów Zjednoczonych o podjęcie natychmiastowych działań zapobiegających wprowadzaniu dalszych restrykcji w handlu bawełną przez rząd Indii.

Od kwietnia, Indie wprowadzają ograniczenia lub zakazują eksportu bawełny w celu zapewnienia niskich cen własnemu przemysłowi włókienniczemu. Działania rządu indyjskiego są katalizatorem bezprecedensowego wzrostu światowych cen bawełny. Od ostatniego kwietnia ceny bawełny wzrosły z 62 centów za funt do 1,20 dolara za funt – prawie o 100%.

Działania rządu Indii, jako drugiego największego eksportera bawełny stały się przyczyną , poważnych perturbacji na światowych rynkach. Uważamy, że działania te są dyskryminujące i naruszają Artykuł XI umowy GATT, który nie zezwala na wprowadzanie zakazu eksportu faworyzującego przemysł krajowy. Uważamy, że Indie faworyzują swój przemysł krajowy kierując do rodzimych producentów wyroby i materiały po niższych cenach, a na takie działanie nie zezwala WTO. Akcjom takim należy się zdecydowanie przeciwstawić.

Zachowanie Indii uderza szczególnie mocno w nasze przemysły, jako że zmusza ono zakłady amerykańskie, meksykańskie, europejskie i tureckie do konfrontacji z chińskimi fabrykami państwowymi, które są niesamowicie elastyczne cenowo dzięki subsydiom rządowym. Mówiąc najprościej, chińskie zakłady dotowane przez państwo wykupują resztę bawełny pozostającej na rynkach światowych i płacą niebotyczne ceny, aby ją zdobyć. Zbiór amerykański – najwyższy na świecie – jest konsumowany przez Chiny w niespotykanym tempie.

W dodatku, działania rządu indyjskiego stwarzają indyjskim producentom odzieży i zakładom tekstylnym, które i tak już są potentatami, przewagę cenową w stosunku do naszych przemysłów

Jeśli obecny scenariusz indyjski zakładający cięcia i przesunięcia eksportu bawełny będzie się przedłużał, to europejskie, meksykańskie, amerykańskie i tureckie zakłady włókiennicze staną w obliczu przyszłych ekstremalnie wysokich cen lub braku bawełny w ogóle. Jakby nie było – nasze zakłady nie przeżyją przedłużającej się sytuacji tego rodzaju.

Prosimy, by nasze rządy niezwłocznie wystosowały stanowczą petycję do Indii, mówiącą, że kraj ten nie może ograniczać i opóźniać eksportu bawełny na rynki światowe i że musi się on dostosować do międzynarodowych reguł handlu.

Uprzejmie dziękujemy za uwagę.

Z poważaniem,

 

Mr. Cass JOHNSON

Prezes – National Council of Textile Organizations (NCTO)

Waszyngton, USA

Mr. Benoit HACOT

Prezes – Eurocoton

Bruksela, Belgia

© Copyright - Izba bawełny