LEKCJA MATERIAŁOZNAWSTWA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

W dniu 9 kwietnia 2019, grupa uczennic z Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Gdyni oraz z Powiatowego Zespołu nr 2 w Rumi – kształcących się w zawodzie Technik Przemysłu Mody uczestniczyła w zorganizowanych przez Izbę Bawełny w Gdyni zajęciach, podczas których omówiono następujące zagadnienia:

 

  • rodzaje surowców stosowanych w przemyśle tekstylno-odzieżowym z uwzględnieniem podziału na włókna naturalne, sztuczne i
    syntetyczne,
  • właściwości poszczególnych rodzajów włókien i wynikające z nich zalety i wady oraz zastosowania,
  • aspekt ekologiczny stosowania włókien syntetycznych, ich destrukcyjny wpływ na środowisko,
  • bawełna: budowa fizyczna i chemiczna włókna, gdzie jest uprawiana, zalety użytkowania bawełny z punktu widzenia konsumenta i
    środowiska naturalnego.

 

 

Uczennice miały również możliwość obejrzenia prób bawełny różnego pochodzenia, sali klasyfikacyjnej oraz fizycznych standardów do oceny jakości włókna bawełny.

Prowadzący zajęcia, ekspert Izby Bawełny w Gdyni – Andrzej Drożdż uzasadnił konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy o właściwościach surowców włókienniczych, a także rozumienia oraz właściwej interpretacji składów surowcowych tekstyliów i odzieży, zarówno w przemyśle jak i w handlu.

 

© Copyright - Izba bawełny