Krajowy znak bawełny

ZNAK TOWAROWY BAWEŁNY

Zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP
pod numerami 65126, 136078
własność: IZBA BAWEŁNY W GDYN
I

 


znak_baw
 

Izba Bawełny w Gdyni jako właściciel zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP Znaku Towarowego Czystej Bawełny udziela licencji na stosowanie go firmom, których wyroby spełniają określone regulaminem wymogi. W ten sposób promujemy wśród krajowych konsumentów „zapotrzebowanie” na wyroby z naturalnego, przyjaznego człowiekowi włókna.
Towary oznaczone Znakiem Czystej Bawełny pozwalają konsumentom na:

  • lepszą rozpoznawalność produktu
  • gwarancję wyboru towaru wyższej jakości
  • skrócenie czasu podejmowania decyzji zakupu
  • identyfikację z proekologicznym systemem wartości

Co daje licencja na używanie Znaku Towarowego Czystej Bawełny:

Wymierne korzyści ze stosowania znaku dla producentów wyrobów z czystej bawełny to:

  • stymulowanie popytu na produkty oznaczone tym znakiem
  • podniesienie prestiżu wyrobów oznaczonych tym znakiem w oczach klienta
  • utrzymanie przewagi konkurencyjnej
  • fidelizacja klientów

Licencjobiorca ma prawo używania Znaku Towarowego Czystej Bawełny na wyrobach, na które otrzymał licencję oraz – łącznie z własnym znakiem firmowym – na papierach firmowych i we wszystkich formach reklamy firmy.
Jeśli poszczególne Państwa wyroby spełniają warunki kwalifikacyjne procedury uzyskiwania licencji na stosowanie Znaku Towarowego Bawełny – zapraszamy do wystąpienia do naszej Izby o uzyskanie licencji na jego stosowanie.

 

Warunki finansowe uzyskania licencji:

Warunki finansowe uzyskania licencji są  szczególnie korzystne dla firm będących członkami Izby. Koszt uzyskania licencji wynosi:

  • dla firmy będącej członkiem Izby – PLN 200+ VAT 22% (podstawa: Uchwała z posiedzenia Zarządu Izby Bawełny z dnia 06.04.2001.),
  • dla firm nie będących naszym członkiem – PLN 2000 + VAT 22%

Licencja uprawnia firmę do stosowania Znaku Towarowego Bawełny przez 5 lat i jest odnawiana, na wniosek licencjobiorcy, na kolejne okresy 5-letnie. Opłata za przedłużenie licencji jest analogiczna do pierwotnej.

 

doc  Regulamin_Znak_Bawelny

Zadbajmy o swoją markę,
powszechność naszych wyrobów,
nasze miejsca pracy.

 


© Copyright - Izba bawełny