Konkurs imienia Profesora Witolda Żurka

Izba Bawełny w Gdyni zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu imienia Profesora Witolda Żurka na najlepszą pracę dyplomową o tematyce włókienniczej.

Zgodnie z Regulaminem do Konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów wyższych I-go lub II-go stopnia polskich uczelni publicznych i niepublicznych, którzy obronili pracę dyplomową o tematyce włókienniczej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia konkursu tj. w okresie od 25 października 2016 do 25 października 2017r.

Regulamin Konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie internetowej Izby Bawełny w Gdyni w zakładce https://gca.org.pl/pl_PL/konkurs/

© Copyright - Izba bawełny