Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej

17 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej. Wybrane zostały nowe władze Izby.

Pan Jerzy Kotwas – dyrektor ds. promocji i współpracy międzynarodowej Izby Bawełny w Gdyni został wybrany do Komisji Rewizyjnej KIG.

© Copyright - Izba bawełny