InnovaTex 2016

W dniach 12-13 października 2016r., odbędzie się w Łodzi trzecia edycja największej konferencji poświęconej branży włókienniczej

Konferencja Technicznych i Specjalnych Wyrobów Włókienniczych InnovaTex 2016

 Konferencja będzie obejmowała zarówno wystąpienia ustne, jak i sesję posterową.

W trakcie konferencji zostaną wygłoszone referaty o charakterze naukowym i popularnonaukowym.

Prelekcje wygłaszane w trakcie konferencji będą podzielone na 6 sesji tematycznych:

  • sesja MEDTEX – podnoszenie komfortu życia, tekstylia medyczne i higieniczne oraz do rehabilitacji i rekreacji
  • sesja PROETEX – ochrona życia i zdrowia w środowisku pracy włókiennicze środki ochron osobistych, tekstylia do ochrony środowiska pracy
  • sesja BUDTEX – zdrowy dom, tekstylia dla budownictwa oraz do wystroju wnętrz
  • sesja GEOTEX – bezpieczny transport, tekstylia dla wyposażenia środków transportu oraz do ochrony dróg, geotekstylia
  • sesja AGROTEX – zdrowa żywność, woda i powietrze, tekstylia do ochrony roślin i zwierząt oraz do ochrony środowiska naturalnego
  • sesja TECHTEX – innowacyjne tekstylia techniczne, wyroby tekstylne dla kompozytów, obuwnictwa i przemysłu skórzanego oraz dla zastosowań specjalnych

Ważne terminy:

do 16 maja 2016 – nadesłanie abstraktów (max 1 strona A4 w języku polskim oraz max 1 strona A4 w języku angielskim ) na adres e-mail:innovatex@info.p.lodz.pl

do 31 maja 2016 ocena merytoryczna streszczeń

do 20 czerwca 2016 – nadesłanie pełnych artykułów o charakterze naukowym (max 6 stron A4 w języku angielskim) na adres e-mail:innovatex@info.p.lodz.pl

do 01 września 2016 – uiszczenie opłaty konferencyjnej


Informujemy także, iż równolegle odbywać się będą

III Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych

Zakres towarowy targów będzie obejmował:

włókna, przędze, tkaniny, dzianiny, włókniny, nici, pasmanterię, chemię tekstylną, maszyny, osprzęt i akcesoria oraz technologie.

Bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej Międzynarodowych Targów Łódzkich:

http://www.targi.lodz.pl/targi/299-iii-targi-technicznych-wyrobow-wlokienniczych-ttww/

oraz na stronie internetowej Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej:

http://www.style.p.lodz.pl/aktualnosc/464/

 

 

© Copyright - Izba bawełny