Indie: zmiana dotycząca eksportu bawełny

Dyrektoriat Generalny ds. Handlu Zagranicznego wydał w dniu 2. sierpnia br. Notyfikację nr 62 (RE-2010)/2009-214, w której znosi ograniczenia ilościowe w eksporcie bawełny z Indii. Zgodnie z treścią powyższej notyfikacji: „Kontrakty na eksport bawełny w sezonie 2010-11 (aż do 30.09.2011) będą musiały być rejestrowane przed wysyłką  w Dyrektoriacie Generalnym ds. Handlu Zagranicznego. Dostawy eksportowanej bawełny  ITC(HS)  kody 5201 i 5203 będą podlegać odprawie celnej tylko po uprzednim zweryfikowaniu faktu ich rejestracji. Procedura otrzymania stosownego Certyfikatu Rejestracji (RC) zostanie podana do wiadomości przez DGFT w odrębnej notyfikacji.

Rezultat wydanej notyfikacji jest następujący: ograniczenia w eksporcie bawełny (HS)  kody 5201 i 5203 zostały zniesione. Niemniej jednak, warunek dotyczący rejestracji kontraktów w DGFT miałby nadal zastosowanie. Nowa procedura rejestracji będzie osobno ogłoszona dla eksportu bawełny ITC(HS)  kody 5201 i 5203. W stosunku do odpadów bawełny (HS)  kod 5202 nie ma żadnych zmian nawet w samej procedurze rejestracyjnej.

© Copyright - Izba bawełny