India- Restrykcje Eksportowe

W czasie 5. Azjatyckiej Konferencji Włókienniczej zorganizowanej przez Konfederację Indyjskiego Przemysłu Włókienniczego, delegacja Komisji Europejskiej i Euratexu odbyła spotkania ze Wspólnym Sekretarzem Ministerstwa Przemysłu Włókienniczego (odpowiedzialnego za akceptacją działań) i z Dyrektoriatu Generalnego Handlu Zagranicznego Ministerstwa Handlu (odpowiedzialnego za wdrażanie działań).

 

Główne punkty dyskusji:

 

Rząd indyjski

– Rząd Indyjski (Ministerstwo Przemysłu Włókienniczego) podejmie w najbliższych dniach decyzję dotycząc

restrykcji eksportowych przędz bawełnianych. Nowe ramy prawne zaczną obowiązywać od 1 kwietnia, co

zbiegnie się z początkiem nowego roku finansowego. Jeśli idzie o bawełnę, to do następnego sezonu

sytuacja nie zmieni się.

– Euratex i KE nalegały na pilne wycofanie wszystkich środków restrykcyjnych, jako że stwarzają one

niesamowite problemy na rynku – trudna dostępność towaru i ogromne podwyżki cen. Takie działania są

szkodliwe nie tylko dla przemysłu UE, ale również dla indyjskich producentów, którzy nie mogą sprzedać

swoich wyrobów. W okresie średnioterminowym Indie stracą klientów, którzy zaczną rozglądać się za

alternatywnymi źródłami dostaw.

– Rząd indyjski uznał, że podjęte kroki stwarzały trudną sytuację na rynku, a zażalenia wpływały od

największych partnerów handlowych (UE, Pakistan, USA, Bangladesz, Turcja), a także od przemysłu

indyjskiego.

– Rząd zapewnił,, że nasz punkt widzenia zostanie wzięty pod uwagę podczas podejmowania decyzji, ale

także wnioski małych indyjskich tkalni i producentów odzieży, którzy niepokoili się czy przędza będzie

dostępna na ich użytek.

 

Przemysł indyjski

– Przemysł włókienniczy jest przeciwny nakładaniu restrykcji na przędze bawełniane i prosi rząd o

wycofanie tych środków. Zostało to wyraźnie wyartykułowane w czasie publicznej prezentacji dokonanej

na Konferencji przez przedstawicieli głównych stowarzyszeń włókienniczych.

– Firmy indyjskie borykają się z problemem wzrastających zapasów wynikającym z niemożności

wyeksportowania przędz, które wyprodukowali.

– Indyjski przemysł włókienniczy prosi o przyznanie na lata 2011 – 2012 kontyngentów eksportowych w

granicach 1.2– 1.5 mln ton przędzy (w obecnym sezonie limit ten wynosił 0,72 mln ton).

 

Czego można się spodziewać:

W najbliższych dniach rząd indyjski zdecyduje o ograniczeniach eksportowych dla przędz, a wejdą one w życie 1 kwietnia. Przeciwnie do  życzeń UE, restrykcje zostaną utrzymane. Możemy spodziewać się wzrostu kwot eksportowych, ale pozostaje pytanie o ich wielkość. Jak na razie, rząd przewidywał 0,845 mln ton, ale przemysł domaga się kontyngentów eksportowych w wysokości 1.2 – 1.5 mln ton.

© Copyright - Izba bawełny