Indie na drugiej pozycji w światowej produkcji bawełny

Poza zmniejszaniem się poziomu światowych zapasów bawełny (spodziewane jest, że będą one najniższe w okresie ostatniego dziesięciolecia), nie przewiduje się znaczącego wzrostu w wielkości światowej produkcji bawełny w sezonie 2007/2008. Ocenia się, że produkcja bawełny w Indiach wzrośnie o kolejny milion bel, podczas gdy drugi co do wielkości producent świata – USA oczekują spadku produkcji o ca 2,8 miliona bel. Te dwa trendy zdecydowanie wyniosą Indie na pozycję drugiego co do wielkości producenta bawełny.

Spodziewane jest, że Pakistan i Syria również zwiększą produkcję – łącznie o ca 1 milion bel. Nie oczekuje się zasadniczych zmian u największego światowego producenta – Chin.

Raport Amerykańskiego Biura Badań Ekonomicznych Ministerstwa Rolnictwa (USDA-ERS) szacuje, że światowe zapasy bawełny obniżą się o 40% w porównaniu do produkcji 2007/08. Ocenia się, że światowy wzrost konsumpcji bawełny lekko zwolni. W latach 1996 – 2006 średni wzrost konsumpcji wyniósł 5,3%, a w sezonie 2006/2007 – 5,5%. W sezonie 2007/2008 ocenia się go na ok. 4%, do czego przyczyni się przede wszystkim przyrost przetwórstwa w Chinach. Prognoza dla Chin mówi o 8% (ok. 4 mln bel). Poza Chinami przyrost konsumpcji w bieżącym sezonie ocenia się na zaledwie 1,2%.

© Copyright - Izba bawełny