Inauguracja Międzynarodowego Roku Włókien Naturalnych (2009)

OFICJALNA INAUGURACJA MIĘDZYNARODOWEGO ROKU WŁÓKIEN NATURALNYCH (2009)

Oficjalna inauguracja Międzynarodowego Roku Włókien Naturalnych (2009) będzie miała miejsce 22 stycznia 2009r. w głównej siedzibie UN Food and Agriculture Organization (FAO) – w Rzymie.

Rok 2009, obfitował będzie w wiele wystaw, konferencji, sympozjów i happeningów poświęconych włóknom naturalnym takim jak: bawełna, wełna, jedwab, włókna łykowe i inne. Najważniejsze z wydarzeń związanych z International Year Of Natural Fibres 2009 (IYNF)  odbędą się w Europie (Niemcy, Szwajcaria, Włochy), w Chinach, w Australii i Nowej Zelandii oraz w USA.

We wrześniu 2009r. odbędzie się, wpisująca się w nurt IYNF, zorganizowana przez  Izbę Bawełny w Gdyni, Politechnikę Łódzką, Instytut Włókien Naturalnych i Instytut Włókiennictwa konferencja „Włókna Naturalne  –  ich atrakcyjność w wielokierunkowym użytkowaniu”.

International Year Of Natural Fibres 2009 poprzez propagowanie włókien naturalnych ma uzmysłowić przemysłowi, rządom, a przede wszystkim konsumentom korzyści wynikające z produkcji i używania włókien naturalnych dla ludzi i środowiska naturalnego.

© Copyright - Izba bawełny