Import z Chin na rynek unijny w ramach systemu podwójnej kontroli 2008

Import z Chin na rynek unijny w ramach systemu podwójnej kontroli 2008

Statystyka  I – IV 2008 (dane Eurostat)

Na koniec kwietnia 2008 import z Chin w kategorii 26 wyniósł 77,9% poziomu konsultacyjnego ustalonego na rok 2008, a w kategorii 6 – odpowiednio 69,6%. Również import kategorii 7 (bluzki) szybko zbliżał się do poziomu wymagającego interwencji (53,8%).

Dla tych dwóch kategorii 26 i 6, które już w maju spełniały bazowy warunek do podjęcia natychmiastowej interwencji (zgodnie z chińską tekstylną klauzulą ochronną) inne kryteria wczesnego ostrzegania kształtowały się następująco:

  • import wzrósł w pierwszych 4 miesiącach 2008 o 55% w porównaniu z rokiem poprzednim (sukienki) i o 14% (spodnie). W odniesieniu do roku 2006 wzrost importu wyniósł +536% (sukienki) i +279% (spodnie) co pokazuje, że pomimo kontyngentów nie udało się uniknąć bardzo gwałtownego przyrostu importu.
  •  Średnia cena jednostkowa (Eur/ za szt.) obniżyła się o 22% (sukienki) i 6% (spodnie). Jednakże o ile średnia chińska cena eksportowa za sukienkę w roku 2008 (7,42 €/ szt.) jest dwukrotnie wyższa niż średnia cena eksportowa reszty świata (3,35€/ szt.), to dla spodni eksportowa cena chińska (5,10 €/szt.) stanowi zaledwie 77% średniej ceny eksportowej reszty świata (6,63 €/szt.) – co podcina nie tylko lokalne ceny europejskie, ale też ceny eksportowe większości innych pozaeuropejskich dostawców na rynek unijny.

Statystyka monitoringu – poziom wydanych licencji (dane SIGL)

Bieżące dane z systemu podwójnego monitoringu (SIGL) są dużo bardziej alarmujące niż podsumowania z kwietnia br. Wg stanu na 16/07//2008 wydane licencje znacząco przekroczyły już poziomy konsultacji w 4 z 8 kontrolowanych kategorii:

Kategoria 5      poziom konsultacji 225.134 tys..                     wydane licencje eksportowe(Chiny) 359.571 tys.

wydane licencje importowe (UE) 271.190 tys.

Kategoria 6      poziom konsultacji 264.908 tys.                     wydane licencje  eksportowe(Chiny) 404.234 tys.

wydane licencje importowe (UE) 351.011 tys.

Kategoria 7      poziom konsultacji 91.123 tys.                       wydane licencje  eksportowe(Chiny) 121258 tys.

wydane licencje importowe (UE) 109.635 tys.

Kategoria 26    poziom konsultacji 30.387tys.                        wydane licencje  eksportowe(Chiny) 68.016 tys.

wydane licencje importowe (UE) 61.434 tys.

Ekstrapolacja danych wskazuje, że kategorie 20, 31 i 4 przekroczą poziomy konsultacji za najdalej 1-2 miesiące.

Europejskie organizacje branżowe wzywają do podjęcia natychmiastowych działań wobec nadmiernego importu – priorytetowo wobec kategorii 6 (spodnie), tym bardziej, że wyrób ten należy do wrażliwych, bowiem produkowany jest zarówno w samej UE jak i na obszarze preferencyjnego obszaru Pan Euro Med.

Jedną z możliwości są działania ochronne bazujące na specjalnej Klauzuli dot. chińskich tekstyliów – wadą tego działania jest, że ewentualne nałożone ograniczenia dotyczyć będą tylko roku 2008. Drugą opcją jest zastosowanie ogólnych środków ochronnych, nakładanych na okres 3 lat na import spodni ze wszystkich krajów trzecich. Obecny trend cenowy wskazuje też, że powinno być wszczęte postępowanie antydumpingowe, które wymaga jednak od europejskich producentów  szerokiego wsparcia skargi i udokumentowania szkód.

Rysujący się na podstawie statystyk obraz chińskiego importu do UE udowadnia, że przedłużenie systemu monitoringu na lata następne jest bezwzględnie konieczne.

 

Z RYNKU AMERYKAŃSKIEGO

Sytuacja rynku amerykańskiego jest – jak dotąd – lepsza od unijnego, bo zgodnie z umową USA-Chiny, kontyngenty importowe na poszczególne kategorie tekstylne wygasną dopiero z końcem 2008r. Amerykańskie organizacje branżowe intensywnie pracują nad rozwiązaniami na lata następne. Amerykańska Organizacja Producentów Odzieży i Tekstyliów NCTO wysłała formalne ostrzeżenia do ponad tuzina ambasad krajów będących kluczowymi eksporterami tekstyliów i odzieży na rynek USA – zwracając uwagę na zagrożenie ze strony eksporterów chińskich po likwidacji kontyngentów i apelując o wsparcie akcji wzywającej Kongres i administrację USA do podjęcia działań ochronnych.

© Copyright - Izba bawełny