IMPORT ODZIEŻY DO UE W I PÓŁROCZU 2014

Szereg krajów o niskich kosztach produkcji zwiększyły udział w imporcie odzieży przez unijny rynek w pierwszej połowie 2014 roku ponieważ były w stanie zaoferować niższe ceny jednostkowe. Indie, Chiny, Bangladesz, Wietnam skorzystały z takiej możliwości, podczas gdy Maroko ze względu na wzrost cen produkowanej tam odzieży zmniejszyło swój udział w rynku unijnym.

 

Poziom cen nadal pozostaje najbardziej wrażliwym czynnikiem podejmowania decyzji europejskich nabywców odzieży, choć inne uwarunkowania jak np. kursy walut, terminy, możliwości transportowe, jakość również mają duży wpływ na poziom zamówień.

 

Dane za pierwsze półrocze 2014 roku wskazują na pewne przesunięcia w kierunkach importu do Europy – z tradycyjnych na inne kraje nisko-kosztowe lub kraje mocno przeceniających swe waluty.

 

Przykłady:

– Import tkanej odzieży z Indii w ujęciu ilościowym wzrósł o 33,9%, podczas gdy ceny jednostkowe w euro

spadły o 22,2% dzięki ostrym spadkom kursu rupii indyjskiej.

W kluczowych kategoriach HS 6203 i HS 6204 (tkane spodnie i kombinezony), import z Indii wzrósł

odpowiednio o 33,2% i 68,3%, a ceny jednostkowe spadły odpowiednio o 37,1% i 21,8%.

 

– Maroko utraciło w pierwszym półroczu 2014 roku część (-3,9%) udziałów w europejskim imporcie (HS 61

odzież z dzianin i HS 62 odzież z tkanin), bo ceny jednostkowe wzrosły o odpowiednio o 9,5% i 3,2% w

przeliczeniu na euro.

 

– Chiny były w stanie zaoferować niższe ceny, poprzez stopniowe przechodzenie od 100% z bawełny do

mieszanek poliester-bawełna w wyrobach przeznaczonych na eksport, co pozwoliło zwiększyć ilościowy

udział Chin w unijnym imporcie o ponad 10%.

 

…na podstawie danych Eurostat

© Copyright - Izba bawełny