ICAC RESEARCH ASSOCIATES PROGRAM 2019

Decyzją  organu Zarządzającego (Standing Committee)  Międzynarodowego Komitetu ds. Bawełny  (ICAC) – podjętą na posiedzeniu w dniu 27 czerwca br. w Waszyngtonie – członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni – Pan Tomasz Drozd z firmy Wola Sp. z o.o. został  zakwalifikowany do udziału w Research Associates Program 2019 na temat „Zarządzanie ryzykiem w przemyśle bawełniarskim”.

Program  odbędzie się w dniach od 23 września do 3 października br.  Pierwszą część  zaplanowano w siedzibie  ICAC w Waszyngtonie, a drugą w Północnej Karolinie.

Pan Tomasz Drozd został  zgłoszony do tego Programu przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  jako przedstawiciel Unii Europejskiej – członka  ICAC.

Jednostką odpowiedzialną w Unii Europejskiej za kontakty z ICAC  jest DG International Cooperation – EuropeAid, DEVCO/C1 – Rozwój Rolnictwa, Bezpieczeństwo Żywnościowe, Wyżywienie, a osobowo dyrektor programowy Michel De Knoop, który zgłosił do Standing Committee  kandydaturę przedstawiciela Izby

Research Associate Program jest skierowany do krajów członkowskich ICAC, które mogą zgłaszać osoby z szeroko rozumianego sektora bawełniarskiego. Celem Programu jest zarówno teoretyczne, jak i  praktyczne – co jest szczególnie cenne – pogłębienie wiedzy z zakresu uprawy, produkcji bawełny, jak i handlu bawełną. Co do zasady – uczestnik Programu pokrywa koszty podróży, natomiast wszystkie pozostałe koszty są pokrywane przez organizatorów.   Dodatkowo uczestnik otrzymuje dzienna dietę w wysokości 50 USD.

Organizator oczekuje, że uczestnicy  przygotują ok. 15 – minutową prezentację na temat sytuacji w sektorze bawełniarskim lub sektorze tekstylnym w swoich krajach. Program jest więc doskonałą okazją do promocji kraju, jak i  zwrócenia uwagi na osiągnięcia oraz problemy, z jakimi borykają się ww. sektory w poszczególnych krajach.

© Copyright - Izba bawełny