HANDEL ZAGRANICZNY – TEKSTYLIA, ODZIEŻ – I PÓŁROCZE 2015 ROKU

W I półroczu 2015 roku łączna wartość importu tekstyliów i odzieży do Polski, w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku wzrosła o 12,6% i wyniosła 3,975 miliarda euro – z czego 1,952 miliarda euro przypadło na import tekstyliów, a 2,023 miliarda euro na import odzieży (wzrost aż o 23,4%).

W tym samym okresie, łączna wartość eksportu tekstyliów i odzieży z Polski wzrosła o 13,3% wynosząc 2,940 miliarda euro – z czego 1,102 miliarda euro przypadło na eksport tekstyliów, a 1,838 miliarda euro na eksport odzieży.

 

IMPORT  w miliardach euro (ceny bieżące)
I-VI 2014 I-VI 2015 zmiana (I-VI 2014=100%)
Tekstylia 1,889 1,952   +3,3%
Odzież 1,639 2,023 +23,4%
Łącznie 3,528 3,975 +12,6%

 

EKSPORT  w miliardach euro (ceny bieżące)
I-VI 2014 I-VI 2015 zmiana (I-VI 2014=100%)
Tekstylia 1,008 1,102   +9,3%
Odzież 1,586 1,838 +15,9%
Łącznie 2,594 2,940 +13,3%

Dane te wskazują, że pomimo wzrostu eksportu zarówno tekstyliów jak i odzieży, deficyt Polski w handlu tekstyliami i odzieżą w I półroczu 2015 przekroczył poziom 1 miliarda euro.  Jedyną grupą wyrobów, której eksport był wyższy od importu jest kategoria 'Dywany i pokrycia podłogowe’ (import 100,7 mln euro, eksport 115,7 mln euro).

© Copyright - Izba bawełny