Greenpeace krytykuje postępy programu eliminacji niebezpiecznych chemikaliów

Greenpeace krytykuje postępy programu eliminacji niebezpiecznych chemikaliów z tekstylnego łańcucha dostaw do 2020.

Wiodące marki odzieżowe jak Nike, Adidas, Puma, G-Star, C&A, H&M, Li Ning a teraz również Levi Strauss, podały ostatnio najnowsze dane dotyczące postępu prac nad programem całkowitego usunięcia szkodliwych substancji ze swoich łańcuchów dostaw  sektora tekstylnego do 2020 roku (Zero Discharge Program). Jednakże podane przez marki szczegóły dokonanego “postępu” zostały ostro skrytykowane przez Greepeace – jako skierowane bardziej na analizy i badania  niż na realną eliminację konkretnych rodzajów szkodliwych chemikaliów używanych przez ten przemysł.

W uzupełnieniu  nowego dokumentu “Polityka I Procedury Zarządzania” zamieszczonego na stronie internetowej nt. eliminacji szkodliwych chemikaliów (ZDHC -zero discharge of hazardous chemicals web-site) grupa współdziałających marek odzieżowych przedstawiła aktualizację działań w ostatnich 3 miesiącach, w tym zainicjowanie 2 opracowań benchmarkingowych w Chinach i Bangladeszu w celu zweryfikowania, czy 11 poddanych analizie klas niebezpiecznych chemikaliów  jest obecnych w gospodarce ściekowej fabryk poszczególnych marek. Ten program pilotażowy obejmuje zebranie do badań próbek wód ściekowych, osadów I chemikaliów z wybranych zakładów w połączeniu z audytami w wybranych fabrykach. Rezultaty mają być opublikowane w raporcie na koniec 2012 roku.

Jednakże, Greenpeace jak dotąd bardzo chłodno przyjmuje te dane. W oświadczeniu zamieszczonym w Ecotextile News, Martin Hojsik, Szef Detox Campaign at Greenpeace International stwierdza: “Greenpeace popiera intencje stojące za przedstawionym planem działań,  ale oczekuje realnego postępu – po dekadach zanieczyszczania środowiska przez przemysł odzieżowy społeczności lokalne oczekują, że nowy wspólny plan działań zajmie się przede wszystkim ELIMINACJĘ niebezpiecznych chemikaliów”.

Nie wolno odkładać w nieskończoność obiecanej inwentaryzacji używanych substancji chemicznych i opublikowania czarnej listy substancji – nie tyle ukierunkowanej na badanie i eliminację tych substancji w produktach wyjściowych i ściekach, ale na eliminację stosowania wymienionych 11 szkodliwych substancji w samym procesie produkcji.

Hojsik podaje, że dostępne już są odpowiednie substytuty pozwalające na całkowitą eliminację alkilofenoloetoksylanów (APEO) służących jako detergent i środek czyszczący w procesie farbowania). Dodaje też: “H&M właśnie zidentyfikowała ryzyka zdrowotne wynikające z używania  perfluorowęglowodorów. (PFC) i publicznie potwierdziła ich całkowitą eliminację ze swojego światowego łańcucha dostaw w 2012 roku” .

Ex ECOTEXTILE News

 

© Copyright - Izba bawełny